Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Veera Ruoho peräänkuuluttaa toimia vapaaehtoisen paluun järjestelmän käytön lisäämiseksi. Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmä on sinänsä toimiva, mutta liian harva kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut käyttää sitä.

”Vapaaehtoisen paluun järjestelmä huolehtii kielteisen päätöksen saaneen puolesta paluun käytännön järjestelyistä. Sen piirissä ulkomaalainen voi saada matkustusasiakirjan, lentoliput ja rahaa elämän jatkamiseen kotimaassaan. Järjestelmä on erittäin toimiva”, Ruoho toteaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksessä on arvioitu vapaaehtoisen paluun järjestelmän toimivuutta. Selvityksen mukaan järjestelmä vähentää viranomaistoimin tehtävän maasta poistamisen kustannuksia. Vapaaehtoisen paluun välittömät kustannukset valtiolle ovat muutamia miljoonia euroja, mutta välilliset valtiontaloudelliset hyödyt ovat huomattavasti suuremmat, mikäli järjestelmää käytetään aktiivisesti.

”Vastaanottokeskuksissa tehtävää neuvontaa vapaaehtoisen paluun järjestelmästä on lisättävä. Välttämättä kaikilla ei ole tietoa järjestelyyn liittyvistä hyödyistä. On selvää, että kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät lähde toimivasta paluujärjestelmästä huolimatta, mutta mitä useampi tuntee järjestelmän, sen parempi”, Ruoho toteaa.

VTV:n selvityksen mukaan hyödyketuki auttaa käteisavustusta tehokkaammin palaajaa sopeutumaan takaisin kotimaahansa. Hyödyketuki voi sisältää esimerkiksi avustamista asunnon, työ- tai koulutuspaikan ja terveydenhuollon palveluiden hankkimisessa. Hyödyketuen enimmäismäärää on korotettu tälle vuodelle.

”Lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden ulkomaalaisten palaaminen takaisin kotimaihinsa on koko turvapaikkajärjestelmän toimivuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Vapaaehtoisen paluun järjestelmää kehittämällä voidaan tarjota entistä useammalle keino palata takaisin kotimaahan ilman kalliita viranomaisavusteisesti tapahtua palautuslentoja”, Ruoho toteaa.