Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie muistuttaa, että yksityisautoilu on pitkien välimatkojen Suomessa usein välttämätön osa sujuvaa arkea. Teknologioiden kehityksen kautta autoilun on tulevaisuudessa oltava mahdollisimman vähäpäästöistä.

Mari-Leena Talvitien mukaan kokoomus ajaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta tekee sen realistisesti ja eri elämäntilanteet tunnistaen. Suuressa osassa Suomea auto on nyt ja tulevaisuudessa välttämätön.

“Suurissa kaupungeissa tulee satsata joukkoliikenteeseen, mutta on epärealistista ajatella, että elämä ilman autoa olisi mahdollista kaikille. Se ei myöskään ole tarpeen. Meidän on katsottava nykyistä autokantaa pidemmälle – maailma on autoilussa 2030-luvulla varsin erilainen ja vähäpäästöisempi”, Talvitie sanoo.

Kokoomus on sitoutunut puolueiden yhteisiin 1,5 asteen ilmastotavoitteisiin ja julkaissut kunnianhimoisen ympäristöohjelman, josta löytyy myös liikenteeseen liittyvät tavoitteet ja keinovalikoima.

“Jokaisen suomalaisen on voitava käydä töissä, opiskella, yrittää, harrastaa tai tavata ihmisiä oman elämäntilanteensa mukaan. Tulevaisuudessa meidän tulee löydettävä keinot, joilla vähennetään liikenteen päästöjä ja rakennetaan päästötöntä Suomea. Osa vastustaa autoja, me kokoomuksessa vastustamme päästöjä,” Talvitie sanoo.

Ilmastovaaleissa on kysymys siitä, että tarvitsemme vaikuttavia ilmastonmuutoksen torjunnan keinoja, joihin puolueet sitoutuvat. Suomen päästöistä 40 % tulee liikenteestä.

“Torjumme ilmastonmuutosta leikkaamalla autoilun päästöjä, emmekä kieltämällä autoja tai autoilua. Liikenteen osalta päästöjen vähentäminen tarkoittaa joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen vahvistamista sekä sähköistyvää liikennettä”, Talvitie sanoo.

Raideinfrahankkeita onkin laitettu liikkeelle, viimeksi rautatiealan hankeyhtiöiden käynnistämisellä.

Autoa tarvitsevalla taas on oltava aito mahdollisuus ja myös taloudellisia kannusteita valita biokaasu, sähkö tai kestävästi tuotettu biopolttoaine. Autoilun tulevaisuuden ratkaisee päästöttömyys,” Talvitie sanoo.

Kokoomus on linjannut, että viimeistään vuonna 2030 suomalaisille olisi edullisempaa ostaa muu kuin polttomoottoriauto. Tavoitteena on laskea auton oston yhteydessä maksettavaa kertaluonteista autoveroa asteittain niin, että se kannustaa vähäpäästöisemmän auton hankintaan.

”Autoliikennettä tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta teknologioiden kehityksen kautta se on oltava mahdollisimman vähäpäästöistä. Sen saavuttamiseen meillä on keinot olemassa niin osaamisen kuin verotuksen osalta”, Talvitie päättää.