Kokoomuksen kansanedustajat ja ympäristövaliokunnan jäsenet Saara-Sofia Sirén, Sari Multala, Mari-Leena Talvitie ja Pauli Kiuru vaativat pientalo- ja kerrostalojen energiaremonttien tukemista. Edustajien mukaan muutosta voitaisiin tukea esimerkiksi kotitalousvähennyksen kautta. Edustajien mukaan julkinen keskustelu liikenteen päästöistä on haudannut sen tosiasian alleen, että asuntojen irtaantuminen öljylämmityksestä on ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on arvioinut, että suomalaiset kotitaloudet aiheuttavat jopa 70 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä. Asuminen aiheuttaa kotitalouksiemme keskimääräisestä päästöistä yli kolmanneksen, kun liikkuminen muodostaa tästä vain viidenneksen.

Vanhoissa asuinrakennuksissa oli vuonna 2016 Suomessa arviolta 200 000 öljykattilaa, joista valtaosa on omakotitaloissa, mutta myös rivi- ja kerrostaloja lämmitetään öljyllä. Edustajien mukaan erilaiset lämpöpumppusovellukset sopisivat erinomaisesti uuden sukupolven kaukolämpöverkkoihin.

”Kotitalousvähennyksen laajentaminen esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteihin olisi merkittävä ympäristöteko energiatehokkuustavoitteiden kannalta. Nykyaikainen lämpöpumpputeknologia on mullistamassa lämmön varastoinnin ja talteenoton mahdollisuuksia. Taloyhtiöiden päätöksentekotapa valitettavasti hidastaa takaisinmaksuajaltaan järkevän ja kestävän tekniikan yleistymistä”, edustajat toteavat.

Edustajien mukaan uusien rakennettavien talojen kohdalla voitaisiin harkita suosituksia ja velvoitetta kulutusjoustoautomatiikalle. Sähkön kulutuksen jousto eli kulutusjousto tarkoittaa sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä riippuen sähkön tuotantotilanteesta. Automatiikalla voidaan ohjata lämmitystä esimerkiksi yöaikaan, jolloin sähköä on tarjolla enemmän kulutukseen nähden. Sähköä ei voi varastoida tehokkaasti pitkiä aikoja, joten joustot ovat erinomainen mahdollisuus pitää tuotanto ja kulutus tasapainossa.

”Laitteisto maksaa itsensä parissa vuodessa takaisin ja vähentää siten asumisen kustannuksia. Vaivaton tekniikka on nyt olemassa. Mikäli noin puoli miljoonaa sähkölämmitteistä kotitaloutta hyödyntäisi sähkön hintavaihteluita, se riittäisi tasaamaan sähkön tarpeen heilahteluita kylmänä talvivuorokautena Loviisan ydinvoimaloiden tehon verran.  Ainoastaan mielikuvat ja sähkölaskun jäykkyys hidastavat ratkaisujen yleistymistä”, edustajat päättävät.