SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä esittää ministereille karenssia tilanteisiin, joissa ministeri siirtyy ministerin tehtävistä toisiin tehtäviin.

Ojala-Niemelä huomauttaa, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on nyt viemässä ulkomaiselle sijoituspankille paljon tietoa esimerkiksi Suomen valtion suunnittelemista infrahankinnoista. – Bernerin tapauksessa ja jo aiemminkin nähdyiltä samankaltaisilta ongelmilta olisi säästytty, jos käytössä olisi selkeä menettelytapa ja karenssi ministerin siirtymisestä toisiin tehtäviin.

– Virkamiehillä tällainen järjestelmä on olemassa, vaikka sitä kovin aktiivisesti porvarihallituksen kaudella ei olekaan käytetty. Eroaako virkamiesten ja ministerien hallussa oleva informaatio toisistaan todella niin paljon, että virkamiehille karenssijärjestelmän on katsottu olevan tarpeen mutta ministereille ei, Ojala-Niemelä kysyy.

– Erityisen huonoa tässä tilanteessa on vielä se, että ministeri Bernerin siirtymisessä ruotsalaispankin johtoon on ollut huomattavan paljon epäselvyyksiä. Ristiriitaisuuksia on ollut muun muassa siinä, missä vaiheessa pääministeri Juha Sipilä on hyväksynyt ministerinsä suunnitelmat. Politiikan arvostuksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että keskustan ministerit selvittäisivät yksityiskohtaisesti tapahtumien kulun, Ojala-Niemelä toteaa.

– Erityisesti pääministeri kantaa suurta vastuuta koko poliittisen järjestelmän arvostuksesta. Nyt nähty suhmurointi Bernerin pankkinimityksen ympärillä on omiaan rapauttamaan demokratiaa ja politiikan moraalia.