SDP:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Ilkka Kantola ihmettelee sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nergin lausuntoja. Projektijohtaja Nerg on antanut ymmärtää, että soten valinnanvapauden notifiointi EU-komissiolle ja sitä koskevat perustuslakivaliokunnan vaatimukset voitaisiin täyttää jollakin kevyemmällä menettelyllä.

Menettelystä Nerg on käyttänyt nimitystä oikeusvarmuusilmoitus.

– Oikeusvarmuusilmoitusta käytetään terminä yleisesti synonyyminä notifioinnille. Perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ei ole tullut esiin, että olisi jokin notifioinnista erillinen oikeusvarmuusilmoitus, Kantola huomauttaa.

Kantola korostaa, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa valiokunnan nimenomaisella päätöksellä ei ole myöskään käytetty termiä oikeusvarmuusilmoitus. – Lausunnossaan perustuslakivaliokunta edellyttää Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen eli notifioinnin tekemistä.

– Korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin lisäksi useat johtavat EU-oikeuden asiantuntijat ovat jatkuvasti muistuttaneet hallitusta notifioinnin välttämättömyydestä. On hämmentävää, miksi hallitus ja virkamiesjohto jatkuvasti viittaavat kintaalla näille oikeudellisille neuvoille.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa annetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle pohjimmiltaan kolme vaihtoehtoa. Joko soten valinnanvapausmallista on tehtävä ennen sen hyväksymistä SEUT 108(3) artiklan mukainen notifiointi tai järjestelmän voimaantulosäännöksiä on muutettava niin, että valinnanvapausmallia ei voida soveltaa ennen kuin asianmukainen notifiointi jossain vaiheessa tehdään ja EU-komissio on järjestelmän hyväksynyt. Mikäli sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyy johonkin muuhun kuin edellä mainittuihin ratkaisuihin asiassa, niin se on lausunnon mukaan tuotava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.