Keskustan Katri Kulmuni:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus toteutettava vaiheittain

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni toteaa, että sosiaaliturvaa on välttämätöntä uudistaa ja selkeyttää tulevien vaalikausien aikana. Sosiaaliturvaa on uudistettu tähän mennessä pala palalta, etuus etuudelta ja järjestelmästä on tullut vuosien saatossa erittäin monimutkainen.

Eduskuntavaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa tullaan linjaamaan sosiaaliturvauudistuksen perusperiaatteista ja aikataulusta. Uudistusta olisi vietävä eteenpäin parlamentaarisesti, koska valtavan ison uudistuksen toteuttaminen yhden vaalikauden aikana on epärealistinen tavoite. Keskustan kanta onkin, että uudistus pitää toteuttaa vaiheittain osauudistuksina.

Keskusta on esitellyt oman kannustavan perustulon mallinsa, jossa perusturva on vahva ja työnteko kannattaa aina. Keskustan mallissa uudistus aloitettaisiin yhdistämällä vähimmäistasoisia etuuksia ja toimeentulotuki yhdeksi perusturvaetuudeksi.

Tänään julkaistiin sosiaaliturvan uudistustyölle yhteisiä näkemyksiä tuottaneen Toimi-hankkeen tuloksia. Hankkeen seurantaryhmässä Keskustaa edustanut Katri Kulmuni toteaa, että yksi tärkeimmistä hankkeen saavutuksista on, että siinä on luotu edellytyksiä viedä sosiaaliturvauudistusta eteenpäin. Hankkeessa kehiteltiin aihioita, joiden avulla voidaan mm. arvioida, millaisia vaikutuksia erilaisilla muutoksilla olisi tuen saajien saamiin etuuksiin eri tuloluokissa.

Perusturvamallin muotoilun lisäksi on oleellista, että palvelut ja etuudet saadaan toimimaan nykyistä paremmin yhteen. Tämä on erityisen tärkeää heikoimmassa asemassa oleville, paljon apua ja tukea tarvitseville ihmisille. Osa etuuksiin oikeutetuista ihmisistä ei tällä hetkellä saa niitä, koska he eivät tiedä etuuksista tai eivät osaa hakea niitä ilman apua.

Kuten tutkimusprofessori Pasi Moisio totesi Toimi-hankkeen tiedotustilaisuudessa, sosiaaliturvan uudistuksen valmistelun aikana on välttämätöntä käydä jatkuvaa vuoropuhelua poliitikkojen ja valmistelijoiden välillä. Kulmuni muistuttaa, että tämä on erityisen tärkeää, jotta uudistus etenee oikeaan suuntaan mahdollisimman jouhevasti, koska kaikki tehtävät muutokset perustuvat myös arvovalintoihin.