Kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) hämmästelee hallituksen lisätalousarvioon sisältyvää 73 miljoonan ylimääräistä tuloutusta Valtion asuntorahastosta (VAR) valtion budjettiin.

Hallitus on päättänyt pääomittaa Oy Suomen rata ab:tä, jonka seurauksena valtion tulot vähenevät 110 miljoonaa. Niitä kattamaan hallitus esittää mainittua ylimääräistä tuloutusta.

– Hallituksen esitys ylimääräisestä tuloutuksesta VAR:sta budjettiin on täysin vastoin eduskunnan lokakuun lopulla yksimielisesti hyväksymää tarkastusvaliokunnan mietintöä asumisen linjoista. Siinä nimenomaan linjattiin, että Valtion asuntorahaston asema tulee säilyttää itsenäisenä ja riippumattomana ja rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen.

Viitanen pitää eduskunnan yksimielistä linjausta merkittävänä, sillä aika ajoin on esiintynyt haluja sulauttaa asuntorahasto osaksi valtion budjettia. Tämä ei olisi oikein, sillä rahaston varat ovat kertyneet pieni- ja keskituloisten ihmisten aravalainojen korko- ja lainanlyhennyskustannuksista ja niillä on tarkoitus tukea ihmisten asumista ja sen kohtuuhintaisuutta.

– Jos näitä varoja aletaan pikkuhiljaa ujuttaa ihan muihin tarkoituksiin kuin kohtuuhintaisen asumisen tukemiseen, tarkoittaa se käytännössä asumisen hinnan nousua ja kohoavia vuokria.

– On kestämätöntä, että hallitus nyt viime töikseen on päättänyt lähteä Asuntorahaston ryöstöön täysin päin vastoin, mitä eduskunta vastikään linjasi tuoreessa päätöksessään. Epäilenkin, että eduskunta tuskin hyväksyy esitystä.

– Periaate kai edelleenkin menee, että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, ei päin vastoin.