DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

SDP:n Pia Viitanen: Eduskunta tuskin hyväksyy hallituksen asuntorahaston ryöstöesitystä

Kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) hämmästelee hallituksen lisätalousarvioon sisältyvää 73 miljoonan ylimääräistä tuloutusta Valtion asuntorahastosta (VAR) valtion budjettiin.

Hallitus on päättänyt pääomittaa Oy Suomen rata ab:tä, jonka seurauksena valtion tulot vähenevät 110 miljoonaa. Niitä kattamaan hallitus esittää mainittua ylimääräistä tuloutusta.

– Hallituksen esitys ylimääräisestä tuloutuksesta VAR:sta budjettiin on täysin vastoin eduskunnan lokakuun lopulla yksimielisesti hyväksymää tarkastusvaliokunnan mietintöä asumisen linjoista. Siinä nimenomaan linjattiin, että Valtion asuntorahaston asema tulee säilyttää itsenäisenä ja riippumattomana ja rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen.

Viitanen pitää eduskunnan yksimielistä linjausta merkittävänä, sillä aika ajoin on esiintynyt haluja sulauttaa asuntorahasto osaksi valtion budjettia. Tämä ei olisi oikein, sillä rahaston varat ovat kertyneet pieni- ja keskituloisten ihmisten aravalainojen korko- ja lainanlyhennyskustannuksista ja niillä on tarkoitus tukea ihmisten asumista ja sen kohtuuhintaisuutta.

– Jos näitä varoja aletaan pikkuhiljaa ujuttaa ihan muihin tarkoituksiin kuin kohtuuhintaisen asumisen tukemiseen, tarkoittaa se käytännössä asumisen hinnan nousua ja kohoavia vuokria.

– On kestämätöntä, että hallitus nyt viime töikseen on päättänyt lähteä Asuntorahaston ryöstöön täysin päin vastoin, mitä eduskunta vastikään linjasi tuoreessa päätöksessään. Epäilenkin, että eduskunta tuskin hyväksyy esitystä.

– Periaate kai edelleenkin menee, että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, ei päin vastoin.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018