Keskusta esittää parlamentaarista työryhmää, jonka tehtävänä olisi ensi vaalikaudella kehittää pitkäjänteisesti ja harkiten asevelvollisuutta ja kaikkien kansalaisten roolia maamme kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi.

Keskustan puoluekokous linjasi viime kesänä Sotkamossa, että Suomi tarvitsee oman uskottavan puolustuskyvyn ja yleisen asevelvollisuuden lisäksi kaikkia koskevan kansalaispalvelusvelvollisuuden.

– Suomen puolustuksen ytimessä pitää olla yhä yleinen asevelvollisuus. Keskustan esittämässä mallissa miehillä säilyisi jatkossakin perusratkaisuna velvollisuus asepalveluksen suorittamiseen. Riittämättömästi kokonaisturvallisuuteen vastaava nykyinen siviilipalvelus korvattaisiin kansalaispalveluksella, johon miehillä olisi mahdollisuus hakeutua.  Naisille säädettäisiin velvollisuus suorittaa joko ase- tai kansalaispalvelus, selvittää Keskustan kansalaispalvelusmallin kehittämistä johtanut Juho Korpela.

Keskustan esittämässä mallissa jokainen suomalainen saisi perustaidot poikkeusoloissa selviytymiseen. Tämä vastaisi nykyistä paremmin myös perustuslain henkeä kaikkien velvollisuudesta osallistua isänmaan puolustukseen.  

– Asepalvelukselle on oltava aseeton vaihtoehto, mutta sen on palveltava kokonaisturvallisuutta. Kansalaispalvelus vahvistaisi yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Peruskoulutusvaiheessa opittaisiin esimerkiksi ensiavun perustaitoja ja poikkeusolojen toimintaa. Erikoistumisvaiheessa palveluksen suorittaja voisi erikoistua esimerkiksi vaativaan ensiapuun, erilaisten tuhojen ja onnettomuuksien torjuntaan ja jälkihoitoon tai vaikkapa infrastruktuurin ylläpitoon poikkeusolosuhteissa, toteaa Juho Korpela.

Keskustan kansalaispalvelusmalli lähetettiin joulukuussa sähköpostilla kommentoitavaksi puolueen jäsenille. Yli 80 prosenttia mielipiteensä ilmaisseista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä mallissa esitetyistä ratkaisuista.

-Keskusta on tuonut nyt ratkaisuesityksiä asevelvollisuuden ja kansalaispalveluksen kehittämiseksi. Olemme valmiit käymään aiheesta ensi vaalikaudella laajan keskustelun ja aloittamaan valmistelun, toteaa Korpela.

Keskustan kansalaispalvelusmalli löytyy täältä: www.keskusta.fi/kansalaispalvelusmalli