Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén vaatii ympäristönsuojeluin päivittämistä, jotta laivojen runkojen puhdistuksen yhteydessä muodostuvia pesuvesiä ja saasteita ei päätyisi enää mereen. Pelkästään puhdistukseen käytetty vesi sisältää merkittäviä määriä typpeä, fosforia sekä muita kiintoainetta. Sirén on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Sirénin mukaan alusten rungon tehokkaalla vedenalaisella puhdistuksella, puhdistusvesien keräämisellä ja puhdistusveden asianmukaisella käsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi ympäristöhaittoja ja kustannuksia.

“On vähintäänkin kummastuttavaa, että risteilyaluksia tuetaan vuosittain lähes 55 miljoonalla eurolla, mutta ne voivat samaan aikaan toimia vastuuttomasti ilman lainsäädännöllisiä esteitä. Monet muut länsimaat ovat edenneet lainsäädännössä pidemmälle jo vuosia sitten. Esimerkiksi Ruotsi on kieltänyt laivan pohjapesussa syntyvän jätteen päätymisen mereen”, Sirén toteaa.

Alusten pohjien puhtaudesta huolehtiminen parantaa polttoainetaloutta ja tuo näin säästöjä varustamoille. Tällä hetkellä laivat päästävät pesuvedet- ja jätteet kuitenkin kustannussyistä mieluummin mereen kuin toimittavat ne maihin asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Tämäkin siitä huolimatta, että nykyään Suomessakin on yrityksiä, jotka suorittavat pohjien harjausta kestävästi.

Siren muistuttaa myös, että alusten pohjamaaleissa käytetään edelleen voimakkaita kupari- ja sinkkipohjaisia antifoulingmaaleja, vaikka ministeri Tiilikainen on todennut nimenomaisesti, että kiinnittymisenestovalmisteiden hyväksymisehtoihin olisi syytä puuttua.

Meidän olisi korjattava oman lainsäädäntömme valuviat viimeistään nyt, kun toimimme Itämeren suojelukomission (HELCOM) puheenjohtajamaana. Muuten uskottavuutemme on kyseenalaisella pohjalla.Haavoittuneessa ja rehevöityneessä Itämeressä kaikki ravinnepäästöt ovat liikaa. Tulevat sukupolvet odottavat meiltä tekoja Itämeren puolustamiseksi“, Sirén summaa.