Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään kuullut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajistoa ja valiokuntaneuvoksia. Kuulemisten lisäksi valiokunta sai taustamuistion sote-uudistuksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti kuulemisen sen arvioimiseksi, miten hallituksen vastineessa esitetyt ratkaisuehdotukset vastaavat perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyihin ponsiin ja valtiosääntöoikeudellisiin huomautuksiin. Mielestämme on ilmennyt vakavia epäilyksiä siitä, täyttävätkö hallituksen vastineessa esitetyt ratkaisuehdotukset perustuslakivaliokunnan vaatimukset.

Perustuslakivaliokunta on myös aiemmassa lausunnossaan sote-uudistuksesta edellyttänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan varmistavan, että sote-uudistuksen perustuslaillisuudesta ei ole epäselvyyttä. Perustuslainmukaisuus ei ole mielipidekysymys, vaan oikeudellinen kysymys.

On ilmennyt, että ilman laajoja asiantuntijakuulemisia sosiaali- ja terveysvaliokunta ei pysty tällaista varmuutta saavuttamaan.

On sääli, että keskiviikkona hallituspuolueet estivät valiokunnassa äänestämällä asiantuntijoiden kuulemisen. Näin on hukattu useampi päivä, joita olisi voitu hyödyntää sote-uudistuksen asianmukaisessa käsittelyssä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on julkisuudessa todennut, että taustamuistion julkistaminen on sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätettävissä.

Oppositio tulee esittämään, että taustamuistio päätettäisiin julkistaa tänään klo 18 alkavassa valiokunnan kokouksessa. Tällöin myös ministeriöiden virkakunta pystyisi hyödyntämään taustamuistion havaintoja.

Voidakseen edetä asianmukaisesti ja perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla valiokunnan on kuultava asiantuntijoita. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on saatava valtioneuvostolta uusi vastine, jonka pohjalta kuullaan asiantuntijoita ja joka ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisten perusteella vastaa kaikkiin perustuslakivaliokunnan esittämiin huomioihin.