DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

SDP:n Räsänen: Ulkomaalaisen työvoiman epäasiallinen kohtelu osoitus siitä, miksi työperäinen maahanmuutto on pidettävä hallittuna

Iltalehti uutisoi (5.3.) tapauksista, jotka antavat aihetta epäillä hoivayhtiö Attendoa filippiiniläisen työvoiman räikeästä epäasiallisesta kohtelusta Pirkanmaalla. Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) pitää julkisuuteen nousseita tapauksia osoituksena siitä, miksi työmarkkinoille ja työperäiselle maahanmuutolle tarvitaan vahvoja pelisääntöjä.

‒ Ilman ulkomaisen työvoiman tehokasta valvontaa ja työmarkkinoiden pelisääntöjä on täysin mahdotonta puuttua ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön. Attendon toiminnassa paljastuneet väärinkäytökset palkanmaksussa ja työehtojen noudattamisessa ovat osoitus siitä, että suuret kansainväliset toimijat käyttävät surutta hyväkseen kaikkia löytämiään porsaanreikiä, jos toimintaa ei valvota kunnolla. Tästä toiminnasta kärsivät sekä työntekijät että rehelliset yrityksetkin, Räsänen toteaa.

Räsänen pitää tärkeänä, että työsuojeluvalvonnan resursseja vahvistetaan, mikä tukisi aluehallintovirastojen edellytyksiä toteuttaa vastuulleen kuuluvaa valvontaa. Hän esittää myös, että selvitettäisiin sisäministeriön pimeän ulkomaisen työvoiman valvontayksikön uudelleenperustamista, joka lakkautettiin edellisen porvarihallituksen toimesta toissavaalikaudella.

‒ Tärkeää on myös parantaa työntekijöiden edellytyksiä tuoda esiin kohtaamiaan epäkohtia ja mahdollisuuksia vaatia niihin ratkaisuja. Ammattiliittojen kanneoikeus on toteutettava ja alipalkkaus kriminalisoitava, Räsänen esittää.

Räsänen kummeksuu, että ulkomaisen työvoiman osuuden kasvaessa monet ovat vaatineet jopa pelisääntöjen höllentämistä, esimerkiksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamalla.

‒ Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta sen tulee olla kaikissa olosuhteissa hallittua. EU- ja ETA –alueiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinta on yksi väline toteuttaa tätä tavoitetta. Samalla on varmistettava, että Suomen työmarkkinoilla kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä, Räsänen päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018