Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas) on tyytyväinen, että maakuntauudistus ei etene. Maakuntauudistuksessa olisi muutettu ympäristöhallintoa ympäristön kannalta erittäin huonoon suuntaan.

Toteutuessaan maakuntauudistus olisi tarkoittanut sitä, että Ely-keskukset ja Aluehallintovirastot lakkaavat olemasta ja niiden tehtävät siirretään uuteen Luova-virastoon.

Sipilän hallituksen suunnitelmissa Luovalle ei kuitenkaan annettu tehtäväksi yleisen ympäristöedun valvontaa, eikä viranomaiselle oikeutta valittaa ympäristön kannalta haitallisista päätöksistä.

– Sipilän hallitus on alasajanut ympäristöhallintoa koko hallituskauden normitalkoiden nimissä. Toimivaa ympäristöhallintoa ei oikeastaan edes huomaa. Ympäristöhallintoon kiinnitetään huomiota valitettavasti vasta, kun se ei toimi, kun katastrofi on jo tapahtunut.

Modig toivoo myös, että Sipilän heitettyä pyyhkeen kehään entisillä hallituspuolueiden jäsenillä olisi nyt rohkeutta tarkastella uudestaan esitettyä kaivoslain heikennystä. Kaivoslakiin esitetään muutosta kahteen pykälään, jotka vievät maton alta ympäristövaikutusten arvioinnilta.

– Ympäristövaikutusten arvioinnin idea on hahmottaa hankkeen vaikutukset ympäristölle ja auttaa valitsemaan ympäristön kannalta paras toteutustapa. Nyt esitetyssä muutoksessa YVAn tekeminen jää niin myöhäiseen vaiheeseen, että toteutustapa on jo käytännössä valittu.

– Tämä heikentää entisestään kaivoslakia, joka tulisi uudistaa ympäristöä ja kuntalaisten oikeuksia kunnioittavaksi.

Laki eläinten hyvinvoinnista jää myös toteuttamatta.

– Lain nimi on irvokas, se ei ole laki eläinten hyvinvoinnista. Se ei takaa eläimille lajityyppillisiä tarpeita, ei edes jatkuvaa veden saantia kaikille eläimille. Esityksen mukaan porsaita saisi edelleen kirurgisesti kastroida pelkällä kipulääkkeellä, ja pitää nautoja ja sikoja liikkumista rajoittavissa häkeissä. Seuraavan hallituksen tulee uudistaa eläinlaki takaamaan aidosti eläinten hyvinvointi.