Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mari-Leena Talvitie pitää tänään hyväksyttyjä tiedustelulakeja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta merkittävänä asiana. Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että lait hyväksyttiin loppuen lopuksi yksimielisesti. Tiedustelulakien myötä kansallisesta turvallisuudesta huolehtivien viranomaisten toimivaltuudet paranevat muiden Euroopan maiden tasolle. 

”Tiedustelulakien myötä turvallisuusviranomaisten tiedustelutoiminnan työkalut päivitetään 2020-luvulle. Aiemmin on ollut niin, että viranomaisemme on saanut hankkia tietoja, vain jos on jo tapahtunut rikos, epäiltynä on henkilö ja tapahtumat ovat olleet kotimaassa. Nyt turvallisuusviranomaisemme saavat hankkia tiedustelutietoa, jos jokin taho tai asia uhkaa kansallista turvallisuuttamme, vaikka epäiltynä ei olisi yksittäinen taho tai henkilö ja vaikka uhka kohdistuisi Suomeen ulkomailta. Aiemmin Suomi on joutunut hankkimaan tietoja muiden maiden tiedusteluviranomaisilta. Viranomaisten keinot estää Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa siis paranevat oleellisesti”, Talvitie toteaa.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotuksiin tehtiin muutamia tarkennuksia. Tiedusteluvaltuuksien käyttöedellytyksiä tarkennettiin, joilla huolehditaan menettelyn sujuvuudesta ja kansalaisten oikeusturvasta. Tiedusteluvaltuuksia on mahdollista käyttää ainoastaan tietojen hankkimiseksi kaikkein vakavimmista kansallista turvallisuutta uhkaavista toimista.

”Tietoliikennetiedustelu kohdistuu kansallisen turvallisuuden näkökulmasta Suomen rajat ylittäviin tietokaapeleihin. Tiedustelulla ei ole mahdollista toteuttaa yleistä, kohdentamatonta ja kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa. Tiedustelu kohdistuu nimenomaan Suomea ulkomailta uhkaavaan toimintaan ja sen suunnitteluun”, Talvitie toteaa.

Tietoverkot itsessään ovat rikollisille iskukohde, joihin kohdistuu häirintää ja vakoilua. Lisäksi tietoverkkojen avulla suunnitellaan, viestitään ja raportoidaan tehtävistä ja operaatioista. Tietoliikennetiedustelu on tärkeä keino juuri tällaisten vakavien rikosten suunnittelun ja viestinnän ennakolliseksi selvittämiseksi.

”Kokonaisuutena ottaen tiedustelulait ovat toimiva kokonaisuus, joka merkittävästi parantaa Suomen kansallista turvallisuutta ylläpitävien viranomaisten toimintaedellytyksiä. Uuden lainsäädännön myötä Suomi nousee muiden Euroopan maiden tasolle kansallisen turvallisuuden ja sen toimintakyvyn näkökulmasta”, Talvitie toteaa.