DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Häkkänen: Turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet vihdoin nykypäivään – Eduskunnalta yksimielinen tuki tiedustelupaketin viimeisille osille

Eduskunta on hyväksynyt tänään yksimielisesti tiedustelulainsäädäntöpaketin viimeiset osat. Toisessa käsittelyssä tänään hyväksyttiin siviilitiedustelu- ja sotilastiedustelulait. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen pitää tätä päätöstä vastuullisena Suomen turvallisuuden puolesta.

–          Suomi saa vihdoin kauan odotetun tiedustelulainsäädännön. Hyväksytty lainsäädäntö mahdollistaa turvallisuusviranomaisillemme ajantasaiset toimivaltuudet maamme turvallisuuden varmistamiseen. Suomen turvallisuusuhat ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi, mistä johtuen tarvitsemme turvallisuusviranomaisille myös toimivaltuudet näihin vastaamiseen, Häkkänen toteaa.

Tiedustelulainsäädännön uudistusta on valmistelu vaalikauden alusta alkaen. Eduskunta hyväksyi viime vuoden lopulla jo perustuslainmuutoksen, joka mahdollisti nyt hyväksytyn tiedustelulainsäädännön hyväksymisen. Eduskunta hyväksyi jo alkuvuodesta tiedustelun valvontaa koskevan lainsäädännön, joka astui voimaan helmikuun alussa.

–          Tiedustelulainsäädäntö antaa myös paremmat mahdollisuudet tehdä kansainvälistä tiedusteluyhteistyötä. Kun Suomen oma tiedustelutoimivaltuussääntely on kunnossa, pystymme toimimaan paremmin osana kansainvälistä turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Näin pystymme osallistumaan kansainvälisten uhkien torjuntaan nykyistä paremmin. Terrorismi ja muut vakavat valtioita uhkaavat teot eivät katso valtionrajoja, mistä johtuen tarvitsemme vahvan kansainvälisen yhteistyön, Häkkänen toteaa.

Häkkänen muistuttaa, että vahvat tiedustelutoimivaltuudet tarvitsevat vahvaa tiedustelutoiminnan valvontaa.

–          Tiedustelutoiminnassa toimivaltuuksia tulee käyttää tarkasti lakiin nimenomaisesti perustuvilla syillä. Pidän tärkeänä, että olemme luoneet erittäin vahvan tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmän. Valvontajärjestelmän tarkoituksena on toisaalta huolehtia toimivaltuuksien asianmukaisesta käytöstä ja lisätä kansalaisten luottamusta tiedusteluviranomaisten työhön, kertoo Häkkänen.

Häkkänen kuvaa, että tiedustelun valvontajärjestelmä on rakennettu tietoisesti vahvaksi.

–          Tiedusteluvaltuuksien käyttäminen tarvitsisi aina nimenomaisen luvan. Suomen sisällä tapahtuva siviilitiedustelu edellyttäisi käräjäoikeuden lupapäätöstä. Tiedusteluvaltuutetulle on annettu äärimmäisen vahva rooli tiedustelumenetelmien käytössä. Tiedusteluvaltuutetulla tulisi esimerkiksi olemaan oikeus määrätä tiedustelutoimenpide keskeytettäväksi. Tiedusteluvaltuutetun valintaprosessi onkin nyt loppusuoralla, jotta sääntely saadaan mahdollisimman pian käyttöön, Häkkänen päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018