DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Lasten asia ei saa jäädä soten jalkoihin

Kuvaaja: Kristian Tervo / Kokoomus

Suomi tarvitsee tulevalla hallituskaudella selkeät askeleet, miten Suomesta tehdään paras maa lapsille ja perheille. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen varoittaa, ettei lasten asia saa jäädä soten jalkoihin.

”Kyse on Suomen tulevaisuudesta”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Tilastokeskuksen väestöennuste kertoo karusti, mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu ja syntyvyys jatkaa alenemistaan. Sen ei tarvitse olla väistämätön kehitys. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin on panostettava riippumatta siitä, onko sillä lopulta vaikutusta syntyvyyteen vai ei. Suomella ei ole varaa inhimillisesti eikä taloudellisesti antaa yhdenkään lapsen tai nuoren pudota.”

Lasten määrän vähentyminen näkyy kunnissa jo nyt. Jo muutaman vuoden kuluttua aloittavia ekaluokkalaisia on yli 10 000 nykyistä vähemmän.

Grahn-Laasosen mukaan Kokoomus on sitoutunut nostamaan lapset ja perheet tulevan hallituksen yhdeksi kärkiteemaksi.

Kokoomus sitoutuu lapsistrategian seitsemään tavoitteeseen, joita ovat: 

  1. Jokaisen lapsen ja nuoren elämässä on läheisiä ja turvallisia aikuisia, jotka toimivat lapsen parhaaksi.
  2. Jokainen lapsi, nuori ja vanhempi/huoltaja on osa yhteisöjä, tuntee kuuluvansa niihin ja voi vaikuttaa niihin toimillaan.
  3. Perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy ja koetaan myönteiseksi.
  4. Lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja yksinäisyys vähenee.
  5. Jokaisella lapsella ja nuorella on oma jatkuvan kasvun ja oppimisen polku, joka huomioi yksilölliset erot.
  6. Ihmisillä on mahdollisuus toivomaansa lapsimäärään.
  7. Lapsiperheiden köyhyys vähenee.

”Lapsistrategiatyössä koottu tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten vuosien merkitystä kasvulle, kehitykselle, myöhemmälle oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle. Siksi toimia on suunnattava erityisesti varhaislapsuuteen”, Grahn-Laasonen sanoo.

”Lisäksi Suomen on vahvistettava koulutuksen tasa-arvoa ja käännettävä oppimistulokset nousuun. Kokoomus tukee kaksivuotista esiopetusta, päiväkotien kehittämistä, varhaiskasvatusmaksujen alentamista sekä kunnianhimoista perhevapaauudistusta, joka lisää tasa-arvoa ja toisi joustoja lapsiperhearjen pyörittämiseen.”

Opetusministerin mukaan lasten ja perheiden palveluita on jatkossa pystyttävä tuottamaan nykyistä lähempänä perheiden arkea.

”Lapsi- ja perhepolitiikan peruslähtökohdan on kaikissa tilanteissa oltava se, että päätökset helpottavat perheiden arkea ja luovat kaikille lapsille tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Suomi on vuosien varrella muuttunut tuhansien luukkujen luvatuksi maaksi. Sirpaleinen palvelujärjestelmä ei parhaalla mahdollisella tavalla kohtaa perheitä varsinkaan silloin, kun ongelmia ja avuntarvetta on paljon. Tähän on tehtävä muutos kääntämällä palveluissa näkökulma rakenteista lapsiin ja perheisiin.”

”Lapsiperhearjessa kyse on joskus pienistä hetkistä ja asioista: jos vanhempi väsyy tai uupuu, huomataanko se, saako silloin apua, vaikka hetkeksikin? Tai voisiko päiväkodin aukioloajat joustaa edes puoli tuntia, ettei tarvitsisi hiki päässä juosta tai ajaa kovaa ehtiäkseen perille ajoissa? Eniten kannan huolta yksinhuoltajaperheistä, joilta omat tukiverkostot puuttuvat kokonaan – juuri viime viikolla huolestunut mummi kysyi, onko mitään keinoa auttaa kaukana toisella paikkakunnalla asuvaa 9-vuotiasta, joka menee iltaisin yksin nukkumaan, kun äiti on vuorotöissä. Olemmeko osanneet miettiä tarpeeksi pitkälle, miten tuemme erilaisia perheitä erilaisissa tilanteissa?”

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018