Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on pettynyt siihen, että hallituspuolueet epäonnistuivat toteuttamaan eduskuntaryhmien yhdessä sopimat tiukennukset lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin. Eduskuntaryhmät päättivät tammikuussa uusista kiireellisistä toimista lasten koskemattomuuden turvaamiseksi Oulun tapahtumien seurauksena.

– Olen pettynyt siihen, että sovitut kiristykset jäävät toteuttamatta päättyvällä vaalikaudella. Mielestäni hallituksella ei ollut riittävää halukkuutta oikeusministeriön lakiesityksen muuttamiseen eduskunnassa sovitulla tavalla, Kymäläinen toteaa. Jo alkujaan ministeri Häkkäsen tuoma hallituksen esitys oli torso, eikä vastannut esimerkiksi kaikkein pienimpiin lapsiin kohdistuneiden väkisinmakaamisen kaltaisten tapahtumien tuomioihin.

Eduskuntaryhmät sopivat muun muassa siitä, että hallituksen seksuaalirikoksia koskevan lakiesityksen käsittelyn yhteydessä lakivaliokunta korottaa hallituksen esityksestä poiketen törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon alarajaa. Valiokunnassa sosialidemokraatit katsoivat, että tämä tarkoittaisi ainakin törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön alarajan nostamista nykyisestä vuodesta kahteen vuoteen, joka nostaisi rangaistuksen käytännössä aina vankeustuomioksi. Tästä eduskunnassa hallituksen esitykseen tehtävästä muutoksesta oli haettava lausunto perustuslakivaliokunnalta.

– Lausuntopyyntö kyllä laitettiin perustuslakivaliokunnalle, mutta lausuntoa ei koskaan ehditty saamaan. Tulkitsen, että hallituspuolueet priorisoivat sote-käsittelyn näiden eduskuntaryhmien yhdessä sopimien asioiden edelle, Kymäläinen jatkaa. Häkkäsen esitykseltä odotettiin paljon, valitettavasti esitys oli huono, joten ratkaisevimmat asiat jäivät ponsien tasolle, Kymäläinen päättää.