Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd) toteaa, että Sipilän hallituksen poukkoilu sote-uudistuksen yhteydessä näkyy kunta-alan työntekijöiden alentuneena työn mielekkyytenä.

– Jatkuvat puheet yhtiöittämisistä ja ulkoistuksista luovat epävarmuutta ja vaikuttavat väistämättä ihmisten kokemuksiin. Kyse on varmasti myös asenteista, joilla julkista työtä on mollattu. Hallituksen sote-uudistus uskoi voimakkaasti, että yksityiset yritykset ovat parempia, laadukkaampia ja tehokkaampia, vaikka evidenssiä tälle ei ole.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri 2018 julkaistiin tiistaina. Filatov pitää barometrin tuloksia pääosin rohkaisevina.

– Talouskasvu ja parantunut työllisyys näkyy mittaristossa positiivisena ja SDP:n hallituskaudella 2011 käynnistämän Työelämä 2020-työhyvinvointihankkeen uurastus tuottaa nyt tulosta.

– Erityisesti työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työntekoon vaatii vielä paljon lisähuomiota. Huolestuttavaa on, että digiajalla työajan läikkyminen vapaa-ajalle näyttää voimistuvan.

Tähän muutokseen olisi pitänyt vastata työaikalailla voimakkaammin. Hallituksen esitys jäi tältä osin vajaaksi. Ihmisten vapaa-aikaa pitää suojata, jotta työurat kokonaisuudessaan voivat pidentyä.

Työolobarometrin työn mielekkyyttä kuvaavat mittarit ovat pahasti pakkasella kuntasektorin osalta vuosina 2015-2018, kun samaan aikaan muilla sektoreilla työn mielekkyys on parantunut talouskasvun myötä.

– Sipilän hallituksen poukkoilu sote-uudistuksen yhteydessä näkyy kunta-alan työntekijöiden alentuneena työn mielekkyytenä. Jatkuvat puheet yhtiöittämisistä ja ulkoistuksista luovat epävarmuutta vaikuttavat väistämättä ihmisten kokemuksiin.

Barometrin yhteydessä esitettiin vahvoja perusteita kansallisen Työelämä 2020-hankkeen jatkolle seuraavien hallitusten aikana.

– Yhdyn tähän näkemykseen ja SDP esittää seuraavalle hallituskaudelle entistä laajempaa kansallista työhyvinvointihanketta.