DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

SDP:n Tarja Filatov: Työolobarometri antaa karun kuvan soten vaikutuksesta kuntatyöntekijöihin

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd) toteaa, että Sipilän hallituksen poukkoilu sote-uudistuksen yhteydessä näkyy kunta-alan työntekijöiden alentuneena työn mielekkyytenä.

– Jatkuvat puheet yhtiöittämisistä ja ulkoistuksista luovat epävarmuutta ja vaikuttavat väistämättä ihmisten kokemuksiin. Kyse on varmasti myös asenteista, joilla julkista työtä on mollattu. Hallituksen sote-uudistus uskoi voimakkaasti, että yksityiset yritykset ovat parempia, laadukkaampia ja tehokkaampia, vaikka evidenssiä tälle ei ole.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri 2018 julkaistiin tiistaina. Filatov pitää barometrin tuloksia pääosin rohkaisevina.

– Talouskasvu ja parantunut työllisyys näkyy mittaristossa positiivisena ja SDP:n hallituskaudella 2011 käynnistämän Työelämä 2020-työhyvinvointihankkeen uurastus tuottaa nyt tulosta.

– Erityisesti työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työntekoon vaatii vielä paljon lisähuomiota. Huolestuttavaa on, että digiajalla työajan läikkyminen vapaa-ajalle näyttää voimistuvan.

Tähän muutokseen olisi pitänyt vastata työaikalailla voimakkaammin. Hallituksen esitys jäi tältä osin vajaaksi. Ihmisten vapaa-aikaa pitää suojata, jotta työurat kokonaisuudessaan voivat pidentyä.

Työolobarometrin työn mielekkyyttä kuvaavat mittarit ovat pahasti pakkasella kuntasektorin osalta vuosina 2015-2018, kun samaan aikaan muilla sektoreilla työn mielekkyys on parantunut talouskasvun myötä.

– Sipilän hallituksen poukkoilu sote-uudistuksen yhteydessä näkyy kunta-alan työntekijöiden alentuneena työn mielekkyytenä. Jatkuvat puheet yhtiöittämisistä ja ulkoistuksista luovat epävarmuutta vaikuttavat väistämättä ihmisten kokemuksiin.

Barometrin yhteydessä esitettiin vahvoja perusteita kansallisen Työelämä 2020-hankkeen jatkolle seuraavien hallitusten aikana.

– Yhdyn tähän näkemykseen ja SDP esittää seuraavalle hallituskaudelle entistä laajempaa kansallista työhyvinvointihanketta.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018