DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vasemmistoliiton pj Li Andersson: Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi voitontavoittelua hyvinvointipalveluissa rajoitettava lailla

Vakavat laiminlyönnit etenkin ulkoistetuissa vanhustenhuollon palveluissa sekä epäkohdat yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa ovat järkyttäneet suomalaisia.

– Yksityisen vanhustenhoivan ja varhaiskasvatuksen kriisi on tehnyt selväksi, että maksimaalinen voitontavoittelu palveluissa ja ihmisten paras mahdollinen turvallisuus ja hyvinvointi eivät ole sovitettavissa yhteen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaaduttua verorahoilla voittoa takovat suuryritykset vaativat näyttävästi kuntien ulkoistuksia rajoittavan lain purkamista. Vasemmistoliiton mielestä ehdotus veisi täysin väärään suuntaan.

– Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi seuraavan hallituksen on ensi töikseen selvitettävä voitontavoittelun rajoittamista verovaroin rahoitettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii.

Haamuhoitajien tilalle oikeita hoitajia

Vanhushoivan aliresursointi aiheuttaa ongelmia niin julkisella kuin yksityisellä puolella, mutta laiminlyöntejä ja suoranaisia sopimusrikkomuksia, kuten esimerkiksi “haamuhoitajien” kirjaamista työvuorolistoihin sekä avustavan henkilökunnan puutetta, on esiintynyt erityisesti ulkoistetuissa hoivayksiköissä.

Laiminlyönnit ovat käynnistäneet keskustelun siitä, mitä verorahoitteisille hyvinvointipalveluille on tapahtunut, kun kunnat ovat ulkoistaneet niitä kasvavissa määrin. Kokonaisulkoistukset ovat koskeneet etenkin keskustan johtamia kuntia.

Li Andersson haluaisi selvittää perusteellisesti eri keinoja rajoittaa voitontavoittelua verorahoitteisissa hyvinvointipalveluissa.

– Yksi malli voisi olla pisteyttää yhteiskuntavastuuta kilpailutuksissa nykyistä huomattavasti enemmän. Toinen vaihtoehto voisi olla edellyttää liiketoiminnan voittojen käyttämistä toiminnan kehittämiseen, Andersson pohtii.

Mikäli näitä vaihtoehtoja ei saataisi toimimaan riittävän tehokkaasti, olisi ilmeisenä vaihtoehtona suorien rajojen asettaminen voittojen tai niiden kotiuttamisen määrille.

Varhaiskasvatus ja perusopetus samalle viivalle

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana, ja samalla niiden omistajarakenne on muuttunut. Yksityisiä palveluita tuottavat nykyään yhä enemmän suuret konsernit yksittäisten erityispedagogiikkaan perustuvien päiväkotien sijasta.

– Varhaiskasvatuslakiin on sisällyttävä selvä kirjaus voitontavoittelun kiellosta, samalla tavalla kuin perusopetuslaissa jo on. Olennaista on, että samalla estetään esimerkiksi velalla ja vuokrilla kikkailu, jota osa firmoista harjoittaa, Andersson sanoo.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018