Vakavat laiminlyönnit etenkin ulkoistetuissa vanhustenhuollon palveluissa sekä epäkohdat yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa ovat järkyttäneet suomalaisia.

– Yksityisen vanhustenhoivan ja varhaiskasvatuksen kriisi on tehnyt selväksi, että maksimaalinen voitontavoittelu palveluissa ja ihmisten paras mahdollinen turvallisuus ja hyvinvointi eivät ole sovitettavissa yhteen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaaduttua verorahoilla voittoa takovat suuryritykset vaativat näyttävästi kuntien ulkoistuksia rajoittavan lain purkamista. Vasemmistoliiton mielestä ehdotus veisi täysin väärään suuntaan.

– Suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi seuraavan hallituksen on ensi töikseen selvitettävä voitontavoittelun rajoittamista verovaroin rahoitettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii.

Haamuhoitajien tilalle oikeita hoitajia

Vanhushoivan aliresursointi aiheuttaa ongelmia niin julkisella kuin yksityisellä puolella, mutta laiminlyöntejä ja suoranaisia sopimusrikkomuksia, kuten esimerkiksi “haamuhoitajien” kirjaamista työvuorolistoihin sekä avustavan henkilökunnan puutetta, on esiintynyt erityisesti ulkoistetuissa hoivayksiköissä.

Laiminlyönnit ovat käynnistäneet keskustelun siitä, mitä verorahoitteisille hyvinvointipalveluille on tapahtunut, kun kunnat ovat ulkoistaneet niitä kasvavissa määrin. Kokonaisulkoistukset ovat koskeneet etenkin keskustan johtamia kuntia.

Li Andersson haluaisi selvittää perusteellisesti eri keinoja rajoittaa voitontavoittelua verorahoitteisissa hyvinvointipalveluissa.

– Yksi malli voisi olla pisteyttää yhteiskuntavastuuta kilpailutuksissa nykyistä huomattavasti enemmän. Toinen vaihtoehto voisi olla edellyttää liiketoiminnan voittojen käyttämistä toiminnan kehittämiseen, Andersson pohtii.

Mikäli näitä vaihtoehtoja ei saataisi toimimaan riittävän tehokkaasti, olisi ilmeisenä vaihtoehtona suorien rajojen asettaminen voittojen tai niiden kotiuttamisen määrille.

Varhaiskasvatus ja perusopetus samalle viivalle

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana, ja samalla niiden omistajarakenne on muuttunut. Yksityisiä palveluita tuottavat nykyään yhä enemmän suuret konsernit yksittäisten erityispedagogiikkaan perustuvien päiväkotien sijasta.

– Varhaiskasvatuslakiin on sisällyttävä selvä kirjaus voitontavoittelun kiellosta, samalla tavalla kuin perusopetuslaissa jo on. Olennaista on, että samalla estetään esimerkiksi velalla ja vuokrilla kikkailu, jota osa firmoista harjoittaa, Andersson sanoo.