Kuvaaja: Kristian Tervo / Kokoomus

Suomi tarvitsee kolmikantaisen osaamisen tulevaisuussopimuksen. Kun maailma muuttuu ja työpaikkoja katoaa, on koulutus lopulta parasta muutosturvaa. Opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kannattaa Petteri Orpon ehdotusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen tulevaisuussopimuksesta ja vaatii sen nostamista yhdeksi seuraavan hallituksen kärkitavoitteista.

“Suomen pitää olla maa, jossa saa oppia uutta, vaihtaa ammattia ja alaa ja löytää uusia oppimisen polkuja myös työuran aikana Uuden oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden työelämää. Se on myös parasta muutosturvaa työelämän epävarmuudessa ja maailman muuttuessa. Työtä ja toivoa, sitä meidän on pystyttävä ihmisille tarjoamaan”, Grahn-Laasonen toteaa.

Jatkuvan oppimisen reformi on välttämätön myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Jatkossa on yhä useammin niin, että ihmisen työuran varrella on yhden sijasta monia urapolkuja. Grahn-Laasonen painottaa, että osaavan työvoiman saatavuus on turvattava, jotta myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut pystytään säilyttämään.

“Työtä Suomessa riittää. Nyt on varmistettava, että meillä riittää myös osaavia tekijöitä. Kaiken, pelottavaltakin tuntuvan muutoksen ja työn murroksen keskellä ihmisten on voitava luottaa siihen, että heille käy lopulta hyvin. Jatkuva oppiminen ja siihen tukeminen “, opetusministeri jatkaa.

Opetusministeri Grahn-Laasosen mukaan osaamisen päivittämisen on jatkossa oltava mahdollista kaikille.

“Oppiminen ei lopu, kun koulut on käyty. Suomessa on yhteisvoimin etsittävä parhaat keinot jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Tässä tarvitaan sekä maan poliittista johtoa, työmarkkinaosapuolia, kuin koulutuksen järjestäjiäkin. Sama malli ei käy kaikille. Yhden keinon sijaan tarvitaan monta, erilaisille ihmisille, erilaisiin elämäntilanteisiin. Erityisen suuri haaste on siinä, miten ihmiset, jotka osaamisen päivittämisestä eniten hyötyisivät, saataisiin mukaan.”

Grahn-Laasosen mukaan monet jo maailmalla kokeillut keinot voisivat toimia myös Suomessa.

“Esimerkiksi erilaiset osaamisseteli- ja tilimallit voisivat olla käyttökelpoisia myös Suomessa. Ne olisivat hyviä kannustimia. Kannustimien lisäksi tarvitaan myös palveluita ja tietoa. Jatkuva oppiminen on mielestäni otettava huomioon myös sosiaaliturvaa uudistettaessa.”

“Joustavuutta tässä ennen muuta tarvitaan. Haaste on siinä, miten sekä työelämä, verotus, koulutuksen järjestäminen, että sosiaaliturva saadaan joustamaan. Pitkiin poissaolojaksoihin työelämästä meillä ei ole varaa. Kouluttautumisen olisikin tapahduttava nykyistä enemmän myös työn ohessa”, Grahn-Laasonen päättää.