DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Juhana Vartiainen: Keskuskauppakamarin avaus paikallisesta sopimisesta on toteuttamiskelpoinen – pienellä lisäyksellä

Juhana Vartiainen: Keskuskauppakamarin avaus paikallisesta sopimisesta toteuttamiskelpoinen – pienellä lisäyksellä

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen pitää Kauppakamarin tuoretta avausta paikallisen sopimisen lisäämisestä tervetulleena ja toteuttamiskelpoisena, kunhan siihen lisätään vähimmäisehtojen sitovuus.

Kauppakamari esittää, että yleissitovia työehtosopimuksia noudatettaisiin jatkossakin, mutta yrityksessä tai työpaikalla olisi mahdollisuus yhdessä sopia toisin esimerkiksi palkoista, tauoista ja lomista. Työntekijät voisivat aina irtisanoa paikallisen sopimuksen ja palata työehtosopimusten mukaiseen järjestelmään. Työehtosopimuksesta tulisi tällä tavalla työntekijän subjektiivinen oikeus.

“On tärkeää edistää reilua paikallista sopimista ensi kaudella. Paikallinen sopiminen avaisi työntekijöille uusia ovia ja mahdollisuuksia. Työntekijöiden asema ei heikkenisi, koska valta sopimisesta olisi aina työntekijöillä itsellään”, Vartiainen toteaa.

Vartiainen kehottaa katsomaan Saksan menestystä. Saksan loistava työllisyyskasvu ja kilpailukyky perustuvat pitkälti yrityskohtaiseen sopimiseen, joka on synnyttänyt luottamusta ja yhteishenkeä. Macronin Ranskassa on juuri toteutettu samantapainen uudistus.

Vartiaisen mielestä yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella, kun luottamus työpaikalla on kunnossa. Yrityksen menestyksestä riippuu sekä yrittäjän että työntekijöiden toimeentulo. Paikallisilla joustoilla voidaan muokata paremmin työtä työntekijöiden mieleiseksi ja tiukemmissa paikoissa turvata työpaikkoja. Kokoomus uskoo tämän parantavan työelämää ja nostavan työllisyyttä.

“Kaikki puolueet ovat allekirjoittaneet 75 prosentin työllisyysastetavoitteen. Keinoista on ollut vähemmän keskustelua. Paikallinen sopiminen on konkreettinen ja tasapainoinen työmarkkinauudistus, joka on toteuttamista vaille valmis. Kokoomus on mukana, ovatko muut puolueet?”, Vartiainen kysyy.

Kokoomus haluaa laajentaa paikallista sopimista myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi, jotta paikallista sopimista voitaisiin soveltaa kaikissa yrityksissä. Luottamusvaltuutetulle taataan riittävä tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen.

Näitä ehdotuksia torjutaan järjestöjen taholta väsyneesti kauhukuvilla tolkuttomista matalapalkoista. Tässä keskustelussa unohtuu, että palkanmuodostuksen perusta on tuottavuudessa, ei edunvalvonnassa. Palkka on korvaus arvokkaasta työpanoksesta. Kannattaa vilkaista muihin Pohjoismaihin, joissa yleissitovuuttakaan ei ole. Alimmat palkat eivät ole niissä meitä alempia – pikemmin korkeammalla. Mutta jos vähimmäisehdot oikeasti huolettavat, Vartiaisen mukaan Kauppakamarin ehdotus voidaan mainiosti toteuttaa niin, että taulukkopalkat säilyvät ehdottomasti ja yleissitovasti sitovina. Tämä on lähtökohta myös Kokoomuksen työelämäuudistuksissa.

“Paikallinen sopiminen on nimenomaan sitä, että sovitaan, ei sitä, että sanellaan. Kokoomus luottaa suomalaisiin työntekijöihin ja yrityksiin. Silloin kun työpaikalla on vahva yhdessä tekemisen meininki ja molemminpuolinen luottamus, on meidän “saa tehdä” hengessä sallittava paikallinen sopiminen”, Vartiainen toteaa.

“Maailman tiukin tes-säätely kolmikantoineen on peräisin viime vuosisadalta, sotakorvausponnisteluista ja tehdastyöstä. Nyt Suomen menestystarina pitää kirjoittaa uudelleen, uusin eväin”, Vartiainen päättää.

Lisätietoja:

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018