Siniset ehdottaa tänään julkaistussa köyhyyden torjuntaohjelmassaan, että perheet saisivat korotettua lapsilisää lasten ollessa pieniä.

“Pikkulapsivaihe kuormittaa perheitä yleensä kaikkein eniten, koska menoja on runsaasti ja samaan aikaan toinen vanhemmista ei ole työelämässä. Siksi ehdotamme, että lapsilisäjärjestelmää kehitetään niin, että se ennaltaehkäisee lapsiköyhyyttä”, sanoo Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara, joka on ollut laatimassa puolueen ohjelmaa. “Tutkimusten mukaan lapsena koettu köyhyys vaikuttaa kaikista eniten tulevaisuuteen. Parannuksella vanhempien tuloihin lasten ollessa pieniä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.”

Lapsilisää ei ole uudistettu vuosikymmeniin. Seuraavan hallituksen on tarkoitus alkaa uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Sinisten mielestä samassa yhteydessä olisi syytä päivittää lapsilisä vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Siniset ehdottaa aikuisten Ohjaamoja

Suomessa on jo 60 nuorten Ohjaamo-palvelupistettä, joista nuoret saavat helposti apua niin opiskeluun, töihin tai sosiaaliturvaan liittyen kuin muihinkin arjen ongelmiin.

“Lopetetaan ihmisten juoksuttaminen viranomaiselta toiselle. Otetaan käyttöön aikuisten palvelupisteet”, Elovaara ehdottaa. “Työnhaku, sosiaaliturva ja sosiaalityö yhdellä oven avauksella.”

Nuoret ovat löytäneet nykyhallituksen vakinaistamat Ohjaamot. Ne ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi. Viime aikoina erityisesti nuorten työllisyystilanne on parantunut huomattavasti. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on laskenut 17 prosentista 12 prosenttiin muutamassa vuodessa.

“Varsinkin pitkäaikaistyöttömät voisivat hyötyä aikuisten Ohjaamoista, koska neuvoa saisi myös muuhun kuin työnhakuun. Pitkäaikaistyöttömyyden takana on usein myös sosiaalisia tai terveysongelmia. Ohjaamosta ihminen saisi suoraan tarvitsemaansa apua ja neuvoja”, Elovaara sanoo. “Parhaimmillaan Ohjaamon tuella pitkäaikaistyötön löytäisi väylän takaisin työelämään ilman byrokraattista luukulta luukulle juoksemista.”

Siniset kieltäisi pikavipit ja lisäisi sosiaalista luototusta

“Siniset lisäisi sosiaalista luototusta ja pienlainoja, jotta ihmisten ei tarvitse turvautua epäinhimillisiin pikavippeihin, jotka haluamme kieltää”, Elovaara toteaa. “Kannatamme positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa, jota lainanantajien tulisi käyttää.”