Kokoomuksen pirkanmaalainen kansanedustaja Sofia Vikman puolustaa pääradan parantamista ja alle tunnin junaa Helsingistä Tampereelle.

”Toimiva päärata ruokkii kasvua ja työllisyyttä entistä voimakkaammin. Junayhteyden nopeuttaminen helpottaa suuren ihmisjoukon arkea joka päivä. Pääradan kapasiteetti ja kunto eivät tällä hetkellä vastaa tämän päivän tai tulevaisuuden vaatimuksia. Paras tapa ratkaista tilanne kestävästi ja parantaa pääradan liikennöintiä on rakentaa tälle maan liikennöidyimmälle rataosuudelle lisää raidekapasiteettia”, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan nyt käynnistynyt hankeyhtiömalli mahdollistaa Suomi-radan etenemisen nopeasti. Tätä kehitystä ei ole syytä jarruttaa, sillä radanvarren kaupungit odottavat nopeampia yhteyksiä. 

”Tavoitteena on nopeuttaa matka-aika alle tunnin pituiseksi. Lisäraiteet mahdollistavat myös lähi- ja paikallisliikenteen kehittämisen, kun raiteille tulee tilaa. Raidekapasiteettia lisäämällä suomalainen junaliikenne kehittyy vastaamaan sitä tarvetta, jota kasvava talous ja ihmiset vaativat. Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa ratayhteydet vaativat nyt investointeja”, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan Tampereen lisäksi myös muut Suomen kaupungit tulevat hyötymään investoinneista, sillä pääradan lisäraiteet nopeuttavat matkantekoa myös esimerkiksi Ouluun, Seinäjoelle, Vaasaan, Jyväskylään ja Poriin.

”Pääradan vaikutusalueella asuu yli puolet suomalaisista ja syntyy 2/3 BKT:sta. Nyt ei ole aika jarrutukselle, vaan tarvitaan yhteistä näkemystä ja tahtoa raidehankkeiden edistämiselle. Kaikki puheet raidehankkeiden hidastamisesta ja hankeyhtiömallin kuoppaamisesta ovat myrkkyä tunnin junalle ja myös EU-rahoituksen saamiselle. Kokoomus on toteutukseen sitoutunut yhdessä kaupunkien kanssa”, Vikman sanoo.

”Kokoomus haluaa katsoa koko Suomen liikenneyhteydet kuntoon. Nopeilla junayhteyksillä saadaan kasvatettua työssäkäyntialueita, helpotettua ihmisten arkea ja vahvistettua elinkeinoelämän edellytyksiä koko Suomessa”, Vikman päättää.