Kokoomus on julkaissut kulttuuripoliittisen ohjelmansa. Kulttuuripolitiikan tavoitteita valmistelleessa työryhmässä oli ministeri Sanni Grahn-Laasosen kutsumana laaja joukko kokoomuksen sivistyspolitiikassa vaikuttavia kansanedustajia. Ohjelman on hyväksynyt kokoomuksen puoluehallitus, ja se pitää sisällään yli 20 tavoitetta kulttuurin ja taiteen tukemiseksi, luovien alojen työllisyyden edistämiseksi, kulttuuripalveluiden kehittämiseksi ja kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden lisäämiseksi.

“Kokoomuksen tavoite on nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus 1%:iin valtion budjetista. Haluamme vahvistaa luovien alojen kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä vaatii luovien alojen kasvupotentiaalin ja työllisyysvaikutusten ymmärtämistä laajasti koko yhteiskunnassa. Rakennetaan lainsäädännöllä ja rahoituksella luovien alojen kasvun ja kukoistuksen mahdollisuuksia, ei rajata niitä turhalla byrokratialla”, valmisteluun osallistunut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomuksen mukaan taiteen ja kulttuurin rahoitusta on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena, eri alojen tarpeet huomioiden. Kokoomus haluaa lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä, selkeyttä sekä puuttua kulttuurialan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentulo-ongelmiin.

“Esimerkiksi taiteilijan toimeentulo koostuu monesti useista lähteistä, eikä jäykkä järjestelmämme useinkaan pysty tähän mukautumaan. Siksi taiteen ja kulttuurin ammattilaisten erityisasema on huomioitava osana tulevaa sosiaaliturvan uudistamista. Omalla työllä pitää voida tulla toimeen”, Grahn-Laasonen lisää.

Kokoomus haluaa toteuttaa kulttuurin valtionosuusalojen rahoitusjärjestelmän uudistuksen. Myös esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistus tulee saattaa loppuun. Järjestelmän on oltava kannustava ja otettava huomioon kaikki taiteen muodot ja myös vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen.

”Luovien alojen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyy suuria odotuksia. Digiaikana luovien alojen osaamisen tarve vain kasvaa, sillä sen kautta haetaan kasvua ja kilpailukykyä myös muille aloille. Iloitsen siitä, että luovien alojen potentiaali tunnistetaan kokoomuksen ohjelmassa vahvasti. Kasvun vauhdittamiseksi esitämme mm. verkostoitumista edistäviä tuki- ja yrityspalveluita”, sanoo kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Kulttuuripalveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja niiden aktiivinen käyttö vahvistavat tutkitusti osallisuutta, osallistumista, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta eri väestöryhmissä.

“Taiteen ja kulttuurin on oltava kaikkien saatavilla. Ratkaisu on esimerkiksi julkisten tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien, avaaminen harrastamiselle ja taide- ja kulttuuriharrastusten tuominen vahvemmin myös koulupäivien yhteyteen sekä kulttuurin vieminen esimerkiksi vanhusten hoivakoteihin. Näin tuomme kulttuurin kaikkien saavutettaville ja madallamme kynnystä osallistua”, sanoo kansanedustaja Sari Multala.

Rakennushankkeiden puolella kokoomus esittää mm. uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista Helsinkiin suomalaisen arkkitehtuuri- ja designosaamisen lippulaivaksi.

“Lisäksi tavoitteena on turvata Kansallisteatterin remontti ja varata sille riittävä rahoitus. Emme voi antaa suomalaisen teatteritaiteen ykkösnäyttämöiden rapistua”, edustajat sanovat.

Kokoomuksen julkaisema kulttuuripoliittinen ohjelma on luettavissa täällä: https://www.kokoomus.fi/kulttuurivisio/