Kokoomuksen Multala: Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi tarvitaan kunnianhimoisia toimenpiteitä

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala vaatii toimenpiteitä, joilla korkeakoulujen hakijasumaa puretaan. Suomessa korkeakoulu aloitetaan kansainvälisesti vertaillen korkeassa 24 vuoden iässä. Tällä viikolla päättyi kevään yhteishaku korkeakouluihin.

”Hakijasumaa on purettava lisäämällä sisäänottomääriä aloilla, joille on luvassa uutta kasvua. Korkeakoulutuksen aloitusikää on madallettava ja ei toivottuja –välivuosia pyrittävä vähentämään”, Multala linjaa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ohjaa kansallista koulutuspolitiikkaa. Korkeakouluvision mukaan tavoitteena on, että vähintään 50 prosenttia ikäluokasta on korkeasti koulutettuja. Tämä edellyttää Multalan mukaan määrätietoisia toimenpiteitä, jotta yhä useampi saisi korkeakoulupaikan ja –tutkinnon.

”Työelämän pirstaleisuus haastaa koulutusjärjestelmää. Aloja häviää ja uusia syntyy. Erityisesti tarvitsemme lisäpaikkoja generalistialoille. Meidän on myös varmistettava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. Osaamista on pystyttävä päivittämään elämänmittaisesti ilman, että aina tarvitsee opiskella itselleen kokonaan uusi tutkinto”, jatkaa Multala.

Korkeakoulujen hauissa käytössä oleva ensikertalaiskiintiö on johtanut siihen, että opiskelijat joutuvat taktikoimaan omissa valinnoissaan. Toiseksi mieluisinta koulupaikkaa ei oteta vastaan. Yksi ratkaisu hakijasuman purkamiseksi olisi laajentaa avoimen väylän valintaa.

”Avoimen väylän kautta pystytään tarjoamaan motivoituneille opiskelijoille opiskelupaikka nykyistä kankeaa hakumenettelyä helpommin. Opiskelijoiden valitseminen avoimen väylän kautta nopeuttaa myös siirtymistä korkeakouluopintoihin. Opinnoissa menestymisellä voi osoittaa olevansa soveltuva haluamalleen alalle”, toteaa Multala.

Ensi vaalikaudella on laadittava toimenpidesuunnitelma, jolla lisätään merkittävästi avoimen väylän kautta valittujen opiskelijoiden määriä. On myös selvitettävä, voitaisiinko avoimen yliopiston kautta suoritettujen opintojen maksuja kompensoida opiskelijoille. Tällä hetkellä avoimessa opiskelua ei esimerkiksi katsota kuuluvan opintotuen piiriin.

”Avoimen opiskelun tulisi olla kaikille nuorille mahdollista perheen varallisuuteen katsomatta. Avoimet korkeakouluopinnot ovat erinomainen tapa myös selvittää, onko halutun alan opiskelu juuri se oma juttu. Tällä voidaan myös vähentää tutkinnon keskeyttäjien määrää”, päättää Multala.