Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaan Mervi Kataisen mielestä keskustelu hyvän ja arvokkaan vanhuuden turvaavista palveluista on kuluneen kevään aikana ollut harmillisen yksipuolista. Keskustelua on käyty lähinnä vanhusten ympärivuorokautisesta hoidosta, mutta esimerkiksi omaishoidosta on puhuttu hyvin vähän. Omaishoidon kysymykset koskevat kuitenkin merkittävää joukkoa ikääntyvistä tai muusta syystä läheisen hoivaa tarvitsevista suomalaisista.

”Arvokkaan, omaehtoisen ja täysipainoisen elämän turvaaminen on kokoomuslaisen senioripolitiikan lähtökohta. Haluamme varmistaa, että ikääntyvä Suomi on hyvä Suomi tulevaisuudessakin. Tällaisessa Suomessa omaishoidolla on valtava merkitys ja arvo. Se mahdollistaa jokaiselle oman näköisen vanhuuden turvallisessa ja tutussa ympäristössä läheisistä tukea saaden”, Katainen sanoo.

”Omaishoito on tärkeä osa senioripolitiikkaa mutta myös perhepolitiikkaa. Esimerkiksi vaikeasti vammaisia lapsia hoidetaan useimmiten kotona omaishoidossa. Lähimmäisestä välittämisen ja hoivaamisen arvoa ei voi mitata rahassa. Omaishoitoa tulee vahvistaa ja huolehtia omaishoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta siten, että läheisestä huolehtiminen olisi mahdollinen vaihtoehto. Omaishoidon edistäminen on sekä sosiaalisesti että taloudellisesti vastuullista politiikkaa”, Katainen jatkaa.

“Omaishoitajien asema tulisi turvata lainsäädännöllisesti tasa-arvoiseksi asuinpaikasta riippumatta. Työntekijällä tulisi myös olla lakisääteinen oikeus saada tuettua läheisen hoivavapaata”, Katainen sanoo.

 “Omaishoitajuuden pitää olla vapaaehtoinen valinta. Se on sekä hoitajan että hoidettavan etu. Työ on raskasta ja omaishoitajan oma jaksaminen on usein lujilla. Omaishoitajien jaksamista on tuettava lisäämällä omaishoitajan mahdollisuuksia vapaapäiviin”, Katainen päättää.

Katainen puhui asiasta Kokoomuksen järjestämässä Sellon supertapahtumassa perjantaina.