Yli 420 000 suomalaista luotti Keskustaan. Lämmin kiitos jokaiselle äänestäjälle.

Kansanvalta on puhunut ja pulinat pois. Vaalituloksen perusteella äänestäjät ovat osoittaneet Keskustan suunnan oppositioon. Keskusta on tottunut palvelemaan isänmaata siltä paikalta, jonka kansa sille osoittaa. 

Hallituksen muodostamisen vastuu on nyt vaalien voittajilla. Kynnys Keskustan hallitukseen lähtemiselle suuren vaalitappion jälkeen on korkea. Hallitukseen Keskusta lähtee vain sellaisen hallitusohjelman pohjalta, jossa koko Suomesta pidetään huolta ja määrätietoista työtä työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin jatketaan. Se ei synny itsestään.  

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistus pitää viedä maaliin nykyisen valmistelun pohjalta ilman laajaa valinnanvapautta. Perhevapaauudistuksen pitää olla parannus perheille, ja kotihoidontukea ei saa heikentää. 

Keskustan kynnyskysymys on myös sosiaaliturvan uudistaminen perusturvaa vahvistamalla erityisesti pienituloisten eläkeläisten ja vähävaraisten lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Maatalouden kannattavuutta on parannettava.  Ilmastopolitiikan on jatkuttava vaikuttavana ja vastuullisena, ja toimilla on oltava tavallisten suomalaisten tuki.

Suuret infrahankkeet on toteutettava ja teiden korjausvelan kuromista on jatkettava. Maata on kehitettävä tasapainoisesti ilman vastakkainasettelua satsaamalla esimerkiksi koulutukseen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen. Suomen on oltava aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä aikamme suurten ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskustan puoluehallitus päätti puheenjohtaja Juha Sipilän pyynnöstä kutsua koolle ylimääräisen puoluekokouksen lauantaina 7.9.2019. Puoluehallitus päättää kesäkuun kokouksessaan ylimääräisen puoluekokouksen paikkakunnan. Ylimääräinen puoluekokous valitsee Keskustalle uuden puheenjohtajan. Juha Sipilä jatkaa puheenjohtajana ylimääräiseen puoluekokoukseen asti.

Keskusta aloittaa puolueen uudistustyön. Puoluehallitus valmistelee huhtikuun viimeisenä viikonloppuna kokoontuvalle puoluevaltuustolle tiekartan puolueen mission, vision ja strategian uudistamiseksi sekä Keskustan uudistusohjelmaksi.