Kuvaaja: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Elinkeinoministeri Mika Lintilä peräänkuuluttaa alueiden tarpeiden vahvaa ja tasapuolista esille nostamista tulevissa hallitusneuvotteluissa.

-Neuvotteluissa ratkaistaan koko maan kehityksen suunta. Erilaiset kaupunkiseudut ja maaseutu yhdessä ovat vahvuutemme. Alueiden yhtäläiset mahdollisuudet on turvattava, jotta Suomi pysyy kasvu-uralla, Lintilä toteaa.

Lintilä huomauttaa, että alueiden elinvoima on parantunut huomattavasti pitkäjänteisen talous,- työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan myötä. Tätä tukee vahvasti työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti, jonka mukaan alueiden kehitysnäkymät ovat jatkuneet myönteisinä. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä raportissa selvitetään kaikkien alueiden ja elinkeinoelämän näkemyksiä työllisyys- ja talousnäkymistä.

-Sinipunan jäljiltähän alueiden näkymistä kertovat kartat hehkuivat lamaannuksesta punaisina. Eri puolilla maata on jo pitkään näkynyt kirkkaan vihreää valoa. Puolueilla on iso vastuu siitä, että värikartta ei pirstaloidu, Lintilä painottaa. 

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan esimerkiksi yli hallituskausien ulottuva yrittäjyyttä, kotimaista omistamista ja investointeja tukeva veropolitiikka tarjoaisi varmuutta alueiden elinkeinoelämälle.

Pitkäjänteisen politiikan ohella Lintilä muistuttaa perusasioista:

-Tiet ja raiteet kuntoon, hyvät tietoliikenneyhteydet kaikkialle ja hyvät palvelut jokaisen ulottuville. Ne ovat elinvoiman perusedellytyksiä. Valtiovalta tai puolueet eivät voi pestä käsiään koko Suomen kehittämiseltä, Lintilä summaa.

Alueelliset kehitysnäkymät kevät 2019 –raportti: https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-424-2