Kokoomuksen eurovaaliehdokas Tuomas Tikkanen vaatii sosiaali- ja terveysministeriötä EU:n komission päätöksen noudattamista, joka sallii alkoholin etämyynnin Suomessa. Lokakuussa 2018 EU:n komissio antoi yksityiskohtaisen lausunnon Suomen sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellusta esityksestä, joka kieltäisi alkoholijuomien etämyynnin Suomeen sekä tähän liittyvän maahantuonnin. Kyse on vapaan liikkuvuuden turvaamisesta.

”On aivan käsittämätöntä, että Suomen sosiaali- ja tervesministeriö pyrkii eväämään kansalaisilta EU:n takaamia perusvapauksia, kuten tavaroiden vapaan liikkuvuuden. Asian eteen ei ole ministeriössä tapahtunut mitään julkisesta keskustelusta ja komission lausunnosta huolimatta. Alkoholin etämyynnin kunnollinen salliminen tulisi hoitaa nyt pois alta säätytalolla, vaikka keskusta on ministereineen edellisellä hallituskaudella tätä vastustanut”, Tikkanen sanoo.

Tikkasen mukaan Alkon monopoli ei koske muuta kuin kotimaassa tapahtuvaa vähittäismyyntiä. Ministeriö pitäytyy sitkeästi siinä harhaluulossa, että Alkon monopolin perusteella voitaisiin rajoittaa myös maahantuontia, vaikka asiasta on jo kymmenen vuotta sitten saatu kirkas linjaus EU-tuomioistuimesta ns. Rosengren-tapauksen yhteydessä.

”EU-oikeuden näkökulma on tähän asti jäänyt ministeriössä olemattomalle huomiolle. Oikeuskanslerikin muistuttaa, että tavaran vapaan liikkuvuuden rajoitusten on täytettävä tietyt selkeät vaatimukset. Komissio totesi jo lokakuussa, että etämyyntikiellolla ei tällaisia perusteita ole. Jospa tämäkin nyt menisi jakeluun”, Tikkanen sanoo.

”Säätytalolla hallitusneuvotteluissa on syytä nyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja pistää tämä kerralla kuntoon. Sallitaan alkoholin etämyynti EU-oikeuden mukaisesti ja sanotaan ei omalle protektionismille. EU-kansalaiset voivat vapaasti tilata juomansa muuallakin Euroopassa, miksi ei Suomessa?”, Tikkanen päättää.