DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Europarlamenttivaalit määrittävät tasa-arvon tulevaisuutta Euroopassa

Tasa-arvo on demokratian ja Euroopan integraation ydinarvoja. Miten tasa-arvoon suhtautuu Euroopan unionin edustuksellinen päätöksentekoelin, Euroopan parlamentti, jonka jäsenet valitaan viisivuotiskaudelle ensi sunnuntain vaalissa? Tutkittua tietoa aiheesta tuottaa Tampereen yliopiston tutkimushanke, jossa selvitetään Euroopan parlamentin puolueryhmien käytäntöjä ja politiikkaa tasa-arvon näkökulmasta. Professori Johanna Kantolan johtamaa tutkimusta rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC).

Vaalien alla tutkijat tuovat keskusteluun asiantuntijaääntä ja esittävät blogikirjoituksessa, ettei EU-parlamentti ehkä ole siinä tasa-arvon malliasemassa, jota sille perinteisesti sovitetaan. Kulunut parlamenttikausi ei ole ollut sukupuolten tasa-arvon kultakautta, vaan tasa-arvo on päinvastoin sysätty marginaaliin.

– Vaaleissa on mahdollista palauttaa sukupuolten tasa-arvo EU:n agendalle ja tehdä parlamentista todellinen tasa-arvon puolustaja, sanovat professori Johanna Kantola ja yliopistotutkija Anna Elomäki.

Tutkijoiden mukaan sukupuolesta on tullut poliittinen kiistakysymys, jossa radikaaleimmat äänet leimaavat tasa-arvopuheen vaaralliseksi sukupuoli-ideologiaksi. Tasa-arvon väheksyntään yhdistyy vaatimuksia paluusta perinteisiin arvoihin ja tiukasti määriteltyihin sukupuolirooleihin.

Vaalien jälkeinen vallanjako puolueryhmien välillä pohjustaa parlamentin tasa-arvopuhetta ja -politiikkaa vuosiksi eteenpäin.

Vaalitulos vaikuttaa myös puolueryhmien tapaan huomioida tasa-arvo arjen poliittisessa työssä. Asenne näkyy niin johtopaikkoja jaettaessa kuin komiteoita muodostettaessa. MeToo-kampanjan jälkeen merkittävää on myös se, alkavatko ryhmät taistella parlamentin sisällä tapahtuvaa seksuaalista häirintää vastaan.

– Puolueryhmien syrjivillä käytännöillä ja asenteilla on merkitystä koko eurooppalaiselle edustukselliselle demokratialle.

EU-vaalien ajankohtaisessa kehyksessä tutkimusryhmä esittelee työtään blogikirjoitusten sarjassa. Tutkimuksen pääteemojen lisäksi käsitellään Brexitiä, seksuaalista häirintää europarlamentissa esiin nostanutta #MeTooEP-kampanjaa ja etnisten vähemmistöjen edustusta europarlamentissa. Englanninkieliset asiantuntijapuheenvuorot on julkaistu hankkeen verkkosivuilla.

Gender, party politics and democracy in Europe:
A study of European Parliament’s party groups –tutkimushanke

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018