Kokoomuksen eurovaaliehdokas Tuomas Tikkanen vaatii nuorisojärjestöjen avustuksista vastaavalta toimitusministeriltä Sampo Terholta selvitystä Perussuomalaisten nuorten nuorisojärjestön toiminnasta ja sen edellytyksistä nuorisojärjestöjen valtionapuun.

“Vaikuttaa siltä, että perusteet tukien jäädyttämiselle tai takaisinperintään ovat vahvat. Perussuomalaiset nuoret ovat rikkoneet nuorisolain mukaisia kriteerejä avustuksen ehdoille. Ministeri Terhon on pikimmiten käynnistettävä asiasta tarkentava selvitys,” Tikkanen sanoo.

Keskustelun herättäneessä PS-nuorten lähettämässä twiitissä kehotetaan äänestämään EU-vaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tummaihoiselta perheeltä.

“PS-nuorten jakama twiitti oli ihmisarvoa loukkaava ja puhtaan rasistinen. Onko ihmisten geeniperimän ja sukutaustojen seulonta ja suomalaisuuden tarkka määrittely Perussuomalaisten tai heidän nuorisojärjestönsä politiikan keskeinen kysymys? Mielleyhtymää 30-luvun Eurooppaan ei voi välttää”, Tikkanen sanoo.

Tikkasen mukaan Suomeen on tullut vuosituhansien aikana ihmisiä jokaisesta ilmansuunnasta keskenään sekoittuen. Yhtä geneettistä suomalaisuuden määritelmää ei siis voida tieteellisestikään pitää totena, toisin kuin PS-nuorten ns. etnonationalistit ajattelevat.

Nuorisolain mukaan valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Lain tavoitteena on mm. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina pidetään yhteisvastuuta, kulttuurien moninaisuutta ja kansainvälisyyttä.

”On ilmiselvää, että PS-nuorten tapauksessa nämä lähtökohdat eivät toteudu. Päinvastoin ne sotivat lain tavoitteita ja lähtökohtia vastaan. Järjestön valtionapukelpoisuus on otettava arvioitavaksi ja tarvittaessa peruutettava se. Nyt tarvitaan ministeriön ryhtiliikettä asiassa”, Tikkanen arvioi.