Uudistuksen myötä vasemmistoliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua yhteen puolueen suurimmista yksittäisistä päätöksistä. Samalla jäseniltä saatu tuki hallitukseen osallistumiselle tarjoaisi hallitusyhteistyölle puolueen kenttäväen vahvan selkänojan.

– Jäsenistön antama hyväksyntä hallitusyhteistyölle antaisi vahvan mandaatin hallitukseen osallistumiselle. Modernina kansanliikkeenä vasemmistoliitolle on luontevaa osallistaa jäsenistö päätökseen hallitusyhteistyöstä, joka kuuluu eittämättä puolueiden suurimpiin yksittäisiin päätöksiin, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Aloite jäsenäänestyksen käyttöönotosta tuli vasemmistoliiton jäseneltä.

– Jäsenäänestys on mielestäni erinomainen esimerkki, siitä millainen on tämän päivän vasemmistoliitto. Aloite neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä tuli puolueen jäseneltä ja puoluejohdon kiitolliseksi tehtäväksi jäi esityksen toteuttaminen, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Jäsenäänestyksellä puolue vastaa myös kehittyvän jäsenkuntansa toiveisiin.

– Puolet vasemmistoliiton jäsenistä on liittynyt puolueeseen 2010-luvulla. Mukaan on tullut erityisesti nuoria. Meidän on pidettävä huolta siitä, että puolueen päätöksenteon tavat kehittyvät uudistuvan jäsenistömme mukana, Lohikoski sanoo.

Perustiedot vasemmistoliiton neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä

NÄIN VASEMMISTOLIITON MAHDOLLINEN HALLITUKSEEN OSALLISTUMINEN ETENEE

1. Neuvotteluosapuolet saavat hallitusohjelman valmiiksi.
2. Vasemmistoliiton puoluehallitus päättää esittää hallitukseen osallistumista.
3. Vasemmistoliiton jäsenistö äänestää neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä. Äänestys on avoinna noin kahden vuorokauden ajan.
4. Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos julkistetaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän kokouksessa, joka päättää hallitukseen osallistumisesta.

NEUVOA-ANTAVAN JÄSENÄÄNESTYKSEN ÄÄNESTYSTAPA JA -JÄRJESTELYT

Äänestystapana käytetään yksinkertaista enemmistöäänestystä, jossa yhdellä kierroksella valitaan eniten ääniä saanut vaihtoehto jäsenistön tahtoa edustavaksi. Äänestykseen voivat osallistua vasemmistoliiton jäsenet.

Neuvoa-antava jäsenäänestys järjestetään sähköisesti Avoine Oy:n toteuttamaa vasemmistoliiton jäsenrekisterin vaalisovellusta käyttäen.

Vasemmistoliiton jäsenten on mahdollista äänestää myös jokaisen piirijärjestön alueelle perustettavalla äänestyspaikalla. Näin varmistetaan, että äänestykseen osallistumiseen ei tarvita omaa verkkoyhteyttä tai tietokonetta.

Vasemmistoliiton jäsenillä on kaksi tapaa kirjautua sähköiseen äänestykseen:

  • Olemassa oleva käyttäjätunnus ja salasana
  • Matkapuhelinnumero, johon vasemmistoliiton jäsen saa tekstiviestillä kertakäyttöisen kirjautumiskoodin