Suomen tuleva hallitus, johon kuuluu Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Sosiaalidemokraatit, Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto, esittelivät tänään hallitusohjelman. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on erittäin iloinen saavutetusta tuloksesta. 26 päivän työ ja hetkittäin jopa kovat neuvottelut johtivat vastuulliseen hallitusohjelmaan, jossa korostetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistyksellistä ilmastopolitiikka.

– RKP:n arvot näkyvät selkeästi tässä hallitusohjelmassa. Olemme tyytyväisiä hallitusohjelman kokonaisuuteen ja se sisältää monia meille tärkeitä tavoitteita. Monet uudistukset merkitsevät konkreettisia parannuksia suomalaisten arkeen, Henriksson sanoo.

Hallitusohjelmaa sisältää merkittäviä panostuksia varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen tehdään tärkeitä lisäpanostuksia. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan. Opintoraha sidotaan indeksiin.

– Hallitus lisää myös poliisien määrää ja vahvistaa tuomioistuinten ja koko oikeushoidon resursseja. Tämä on erittäin tervetullutta, Henriksson sanoo.

– Erittäin tärkeitä ovat myös merkittävät panostukset vanhustenhuollon parantamiseksi ja pienempien eläkkeiden korottamiseksi sekä vahvat kirjaukset mielenterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Myös vanhusasiavaltuutetun tehtävä perustetaan.

Hallitus sitoutuu 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen, samalla kun paikallista sopimista edistetään ja yrittäjästrategia valmistellaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan. Perheiden arjen helpottamiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi hallitus toteuttaa kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Hallitus suhtautuu myös ilmastonmuutokseen vakavasti ja kohdistaa resursseja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Kotimaisen maatalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Perustieverkoston ylläpitoon ohjataan tuntuvia lisäresursseja, jotta maantiemme voidaan laittaa kuntoon, Henriksson sanoo.

Henriksson iloitsee, että hallitus laatii uudistetun kansalliskielistrategian, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Lue koko hallitusohjelma täältä.