Kokoomuksen kansanedustaja Ruut Sjöblom on huolissaan uuden hallituksen politiikan vaikutuksista pienyrittäjiin.

”Hallitusohjelmassa on paljon hyvää, kuten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja panostukset lastensuojeluun. Yrittäjyyden edellytyksiä ei olla kuitenkaan parantamassa, vaikka asetettu 75 prosentin työllisyystavoite sitä ehdottomasti vaatisi”, kommentoi Sjöblom.

Yritysten tarpeiden huomioimisen sijaan hallitus suunnittelee toimia, joilla olisi haitallisia välillisiä vaikutuksia.

”Kotitalousvähennyksen heikentäminen osuu erityisesti pienyrittäjiin. Mikäli hallitus vielä sallii ruuhkamaksujen asettamisen, vaikuttaa se erityisesti liikkuvien pienyrittäjien arkeen”, kritisoi Sjöblom.

Hallitusohjelmassa on pienyrittäjien näkökulmasta hyviäkin tavoitteita, mutta konkretia puuttuu. Kannustinloukkujen poistaminen ja byrokratian purkaminen eivät toteudu. Konkurssin seurauksiinkaan ei olla uskottavasti puuttumassa.

”Yrittäjyys on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Toivoisin, että hallitus tunnistaisi tämän ja harkitsisi politiikkansa painopisteitä uudelleen”, toteaa Sjöblom.