Kansanedustaja Katja Hänninen

”Hallitusohjelma panostaa lapsiperheiden tulevaisuuteen”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hännisen mielestä hallitusohjelma puuttuu laajasti eriarvoistumiseen ja köyhyyden torjuntaan ja siinä panostetaan erityisesti lapsiperheiden tulevaisuuteen. Hänninen piti eilen eduskunnan täysistunnossa puheen koskien Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa.

– Lapsiperheiden tilannetta helpotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella ja korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuella olevat perheet. Myös opintotukeen tehdään 25 euron huoltajakorotus ja neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää korotetaan, Hänninen sanoi.

Hännisen mukaan yksi hallituksen merkittävimmistä uudistuksista on oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen ja sen ulottaminen myös toisen asteen opintoihin.

– Koulutus on ollut jo vuosikymmenten ajan hyvinvointivaltiomme kulmakiviä ja ylpeyden aiheita. Maamme tunnetaan maailmalla laadukkaasta ja ennen kaikkea tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästään. Nyt tämä ylpeydenaihe päivitetään tähän päivään. Oppivelvollisuuden pidentäminen yhdistyy toisen asteen maksuttomiin oppimateriaaleihin, millä varmistetaan se, että yhdenkään nuoren koulupolku ei pääty vanhempien pienituloisuuden vuoksi ja nuoret saavat keskittyä koulunkäyntiin, Hänninen sanoi.

Pelkän peruskoulun varassa olevien aikuisten työllisyysaste on 40% luokkaa, kun se toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kohdalla on noin 70%. Rinteen hallitus on asettanut tavoitteeksi 75% työllisyysasteen ja oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään parantaman työllisyysastetta koko väestön kohdalla.

– Pelkkä peruskoulun pohja ei enää kanna tämän päivän yhteiskunnassa ja koulutus on paras turva työttömyyttä ja näköalattomuutta vastaan. Hallitusohjelmassa on paljon ajatuksia koko koulutuspolun kehittämiseksi aina varhaiskasvatuksesta työuran aikaiseen oppimiseen asti.

– Varhaiskasvatuksessa puretaan erittäin haitallisiksi osoittautuneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitukset ja ryhmäkoot palautetaan päiväkodeissa Sipilän hallituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle.