Keskustan kansanedustaja, hallintovaliokunnan ja poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen Mikko Kärnä vaatii, että poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle on nyt annettava työrauha poliisin tilanteen selkiyttämiseksi.

–  Poliisijohdon virkarikossyytteet on nyt hylätty, mutta oikeus ja oikeusoppineet ovat todenneet selkeästi, että poliisin organisaatiossa ja mahdollisesti myös lainsäädännössä on kehitettävää. Oikeus totesi, että Helsingin poliisi on jättänyt noudattamatta tietolähdetoimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kun se käytti tietolähteitä. Toimintaa on tämän jälkeen kehitetty, mutta hallituksen on nyt tarkkaan arvioitava, tarvitaanko vielä lakimuutoksia tilanteen selkiyttämiseksi.

Kärnän mukaan poliisiylijohtaja Kolehmaisen tehtävä on nyt ensimmäisessä vaiheessa rauhoittaa tilanne ja varmistaa, että sisäiset määräykset varmistavat poliisin tietolähdetoiminnan kestävyyden.

–  Minulla on täydellinen luottamus poliisiylijohtajan kykyyn käsitellä tilanne parhaalla mahdollisella tavalla. Eduskunta ja hallitus odottavat myös poliisilta raporttia, miten meidän tulee toimia tulevaisuudessa tällaisten tilanteiden välttämiseksi. Pelkkä oikeudenkäynti on rapauttanut kansalaisten luottamusta poliisin intregriteettiin. Poliisiylijohtajalle on nyt annettava työrauha tämän luottamuksen palauttamiseksi.