Keskustan kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä toteaa, että julkisuudessa esitetyt arviot Suomen avustamisvelvollisuudesta Syyriassa al-Holin leirillä olevia Isis-naisia kohtaan eivät pidä paikkaansa.

–  Isis-naisten ja lasten aktiivista hakemista Suomeen Helsingin sanomissa vaatineet oikeusoppineet ovat lukeneet konsulipalveluista annettua lakia varsin valikoivasti. Lainsäädännön perusteluissa todetaan yksiselitteisesti, että ” Lainsäädäntöteitse ei voida ennakoida varsinaista kriisitilannetta tai sen uhkaa eikä myöskään kaikkia tarvittavia toimenpiteitä. Edustustolle on jätettävä harkintavalta sen suhteen, mitä toimenpiteitä ja missä laajuudessa kriisitilanne tai sen uhka edellyttää.”

Kärnä toteaa, että Isis-naisten tapauksessa Suomella onkin täydellinen harkinta oman toimintansa suhteen.

–  Kun laki konsulipalveluista on vuonna 1998 annettu, ei ole osattu ennakoida tällaisia tilanteita. Siksi on tärkeää, että lainsäädäntö ei ole velvoittavaa, vaan antaa mahdollisuuksia erilaisiin tulkintoihin. Isis-naisia ei tule mielestäni aktiivisesti avustaa Suomeen, sillä tänne päästessään he muodostaisivat turvallisuusuhan. Suomen kannattaa toimia tässä tilanteessa yhteispohjoismaisen linjan mukaisesti ja hakea orvot sekä pienet lapset, mikäli heidän äitinsä antaa siihen suostumuksen, takaisin Suomeen. Naisia ei pidä avustaa. He ovat itse tiensä valinneet ja heidät on pidettävä Syyriassa heidän rikostensa selvittämiseksi.

Kärnä toteaa, että oikeusoppineet ovat aivan oikeassa siinä, ettei Suomi voi estää kansalaisiaan palaamasta Suomeen mikäli he saapuvat tänne omilla keinoillaan.

–  Tämä on totta. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, on turvallisuustekijät huomioitava tarkkaan ja naiset on otettava välittömästi säilöön.