Suomen pohjoisin kansanedustaja keskustan Mikko Kärnä

Suomen pohjoisin kansanedustaja keskustan Mikko Kärnä on tänään valittu arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimii vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja sen muut jäsenet ovat Eeva-Johanna Eloranta (sd), Niina Malm (sd), Minna Reijonen (ps) ja Mari-Leena Talvitie (kok).

– Olen erittäin tyytyväinen tästä tehtävästä. Parlamentaarikkokonferenssin toiminnan lisäksi pääsen puheenjohtajana osallistumaan pysyvän komitean toimintaan ja Arktisen neuvoston kokouksiin sekä Barentsin euroarktisen neuvoston kokouksiin. Arktisen alueen erityiskysymykset ovat olleet minulle poliittisessa toiminnassasi aina tärkeitä ja pyrin valtuuskunnan puheenjohtajana parhaan kykyni mukaan edistämään Suomen arktisten alueiden elinvoimaa.

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssissa on mukana kahdeksan arktista valtiota Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat.

– Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi hyväksyy Arktiselle neuvostolle ja kahdeksan arktisen valtion hallituksille sekä EU:n komissiolle osoitetun loppuasiakirjan suosituksineen. Tämä on tärkeä tehtävä. Pidän myös tärkeänä, että voin valtuuskunnan puheenjohtajana tuoda aivan uutta näkökulmaa Suomen alkuperäiskansakysymyksen ratkaisuun.