Kokoomus: Hallitus jätti kaupungit, vaikka ratatyöt voisi aloittaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on jättänyt eduskuntaryhmän puolesta kolme aloitetta hallituksen lisätalousarvioon. Mykkäsen mukaan hallitus unohti ensimmäisenä tekonaan kaupungit heti lisätalousarvion myötä. Kokoomuksen aloitteet on rakennettu niin, että ne rahoittavat toisensa eikä budjetin loppusummaa esitetä nostettavaksi.

Eduskuntaryhmä esittää Espoon kaupunkiradan rakentamisen aloittamiseen heti 6,5 miljoonaa euroa määrärahoja, Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuihin ehdotettua määrärahaa vähennettäväksi 5,0 miljoonalla eurolla sekä erityisavustajien ja valtiosihteerien lisäykseen ehdotettua määrärahaa vähennettäväksi 1,5 miljoonalla eurolla.

”Hallituksen paketin suurin heikkous on se, että kaupungit jätettiin turhaan odottamaan. Nopeiden junayhteyksien rakentamisen aloitusten sivuuttaminen on kohtuutonta tilanteessa, jossa kiireelliset kaupunkihankkeet ovat jumissa. Espoon kaupunkiradan osalta saataisiin lapio maahan heti, kun rahoituspäätös varmistuisi”, Mykkänen sanoo.

Espoon kaupunkiradalla on merkittävä vaikutus koko pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteeseen ja isojen kaupunkien välisiin nopeisiin yhteyksiin. Se on ensimmäinen vaihe osana Turun nopeaa junayhteyttä. Lisäksi kaupunkirata edistää myös pääradan sujuvaa ja nopeaa liikennöintiä. Oli yllätys, että tämä selvä seuraava askel kaikkien nopeiden junayhteyksien toteuttamiseen jäi tässä lisätalousarviossa ilman vauhditusrahaa.

”Samalla Kelan valtuuksiin lisätään 15 miljoonaa euroa määrärahoja, joista käytännössä kaikki kuluvat etuushallintoon ja -byrokratiaan. Euroakaan ei esitetä suoraan avuntarvitsijoille, vaikka painopiste tulisi olla vähimmäisetuuksien turvaamisessa hallinnon paisuttamisen sijaan. Myös hallituksen omiin avustajaresursseihin esitetään 6 miljoonan euron lisäystä vuositasolla, mikä käytännössä tuplaa nykyisen avustajabudjetin. Esitämme näiden lisäysten kohtuullistamista, kun kiireellisempiäkin hankkeita olisi,” Mykkänen summaa.

Mykkäsen mukaan hallituksen lisätalousarviossa esitetyt liikennehankkeet ovat pitkälle suunniteltuja, sinänsä hyviä ja edellisellä kaudella toteutetun eduskuntapuolueiden hyväksymän liikenteen parlamentaarisen vision mukaisia. Heikkoutena on kuitenkin se, että kaupungit jätettiin odottamaan eikä isojen kaupunkien välisten raidehankkeiden toteutuksesta ole edelleenkään olemassa suunnitelmaa toteutuksesta puhumattakaan.

Kokoomus esittää kolmea lausumaa

Kokoomus esittää ryhmän lausumana eduskunnan edellyttävän, että hallitus valmistelee valtion omaisuusmyynneillä rahoitettavat miljardipanostukset uudelleen. Myyntituloista vähintään kolmannes on ohjattava kaupunkien välisten nopeiden rataväylien hankeyhtiöiden perustamiseen ja pääomitukseen. Toisena lausumana hallituksen on viipymättä käynnistettävä yleissuunnitelma pääradan Helsinki-Tampere yhteysvälistä sisältäen Keravan kautta kulkevan Lentoradan, jotta yleissuunnittelulle ehditään hakea EU-rahoitusta.

Kolmantena lausumana esitetään eduskunnan edellyttävän, että ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen lisäykset viedään syksyn talousarviossa pysyviin menolisäyksiin omaisuustuloista rahoitettavien kertaluonteisten panosten sijaan.

”Kannatamme ammattioppilaitosten opettajien palkkaukseen nyt esitettävää 20 miljoonaa euron lisäystä. Mutta mistä opettajat saavat palkkansa vuonna 2023? Opettajien palkkaaminen ei ole oikea kohde kertaluonteiselle rahalle, mutta hallituksen talouskehyksessä heidän rahansa päättyvät kolmen vuoden päästä. Opettajien lisärahat tulisi siirtää pysyvien menolisäysten puolelle. Se voitaisiin rahoittaa siirtämällä kertaluonteisten puolelle kokeiluiksi paremmin taipuvia koulutusjärjestelmän kehityshankkeita. Opettajia kannattaa palkata aidolla ja pysyvällä rahoituksella, ei väliaikaisilla panostuksilla”, Mykkänen sanoo.