Kokoomuksen Sirén: Saimaannorppaa on suojeltava myös heinäkuussa – verkkokalastuskieltoa laajennettava

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén vaatii tiukempia kalastusrajoituksia. Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Ensimmäisestä kuolleesta kuutista kerrottiin Metsähallitukselle heti vain noin 12 tuntia rajoitusten päättymisen jälkeen. Toinen hukkumistapaus tuli Metsähallituksen tietoon tästä päivää myöhemmin.

Vuonna 2016 kalastusrajoituksiin kirjattiin kokoomuksen toimesta erillinen lausuma saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi. Lausuman mukaan hallituksen on ryhdyttävä verkkokalastuskiellon laajentamiseen ja muihin lisätoimiin, jos seurantaluvut niin näyttävät.

“Kielto on nykyisin riittämätön, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle. Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Viimeisen kanta-arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä, joten saimaannorpan sukupuuton uhka ole väistynyt. Verkkokalastuskielto on ulotettava jatkamaan jatkettava heinäkuun loppuun asti”, Sirén toteaa.

Uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset astuivat voimaan pari vuotta sitten. Hyväksytty norppa-asetus jätettiin kokoomuksen vaatimuksesta erityistarkkailuun, joten hallitus on velvoitettu seuraamaan pyydyskuolemia.

Siren muistuttaa, että kuuttien kalanpyydyksien kokonaiskuolleisuus suhteessa kannan kokoon ei ole vähentynyt juurikaan. Lisäksi vain osa saimaannorpan kalanpyydyskuolleista tulee julkiseen tietoon. Suomen luonnonsuojeluliitto on arvioinut, että todellinen kuolleisuus on arviolta jopa kolme kertaa suurempi kuin havaitut tapaukset.

“Kuuttien henki ei voi olla kiinni muutamista äänekkäistä vastustajista. Kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskieltoa. Myös nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen on vaatinut aikoinaan kalastuskiellon laajentamista. Hallituksella on nyt näytön paikka, ottaako se luonnonsuojelun huomioon paperilla vai teoilla. Verkkokalastuskiellon laajentamiselle on vedenselkeät perusteet”, Sirén päättää.