Tamperelainen toisen kauden kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus on ehdolla KD:n varapuheenjohtajaksi ensi viikonloppuna Kristillisdemokraattien puoluekokouksessa Oulussa. Tanus pohti pitkään ehdolle asettumista ja päätti varapuheenjohtajakisaan lähtemisestä vasta pari viikkoa sitten.

Tanus on toiminut yhtenä puolueen varapuheenjohtajista neljän vuoden ajan. Varapuheenjohtajaehdokkaita on nyt yhdeksän. Sari Tanus iloitsee, että hyviä ehdokkaita on ilmaantunut paljon eli ihmisillä on vahva halu olla vaikuttamassa KD:n tulevaisuuteen.

Oman värinsä puheenjohtajatilanteeseen toi KD:n nykyisen puheenjohtajan Sari Essayah’n sairastuminen rintasyöpään. Essayah on ilmoittanut tiedottavansa omasta puheenjohtajaehdokkuudestaan tulevana maanantaina, joten lopullinen asetelma puheenjohtajavaaleja koskien selvinnee juuri ennen Oulun puoluekokousta.

Jos Essayah haluaa jatkaa puheenjohtajana, ei haastajia puheenjohtajaksi todennäköisesti ilmaannu. Mikäli Sari Essayah kuitenkin vetäytyy puheenjohtajuudesta, valitaan uusi puheenjohtaja todennäköisimmin istuvien kansanedustajien joukosta.  Essayah’n lisäksi KD:lla on neljä istuvaa kansanedustajaa; Peter Östman, Päivi Räsänen, Sari Tanus ja Antero Laukkanen.

Sari Tanus kantaa huolta KD:n tulevaisuudesta ja toivoo, että voisi olla vaikuttamassa siihen, että yhä useampi suomalainen voisi löytää Kristillisdemokraateista itselleen poliittisen kodin, puolueen joka puolustaa perinteisiä suomalaisia arvoja. Tanuksen puheessa toistuvat usein sanat: oikeudenmukaisuus, sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus, tasa-arvo ja heikoimmista huolehtiminen. Vaikka Tanus puhuu paljon myös työn ja yrittäjyyden merkityksestä, näkyy hänen teemoissaan vahvasti hänen pelastusarmeijalaiset juurensa. Luterilaiseen kirkkoon kuuluva ja kirkkovaltuutettunakin toimiva Sari Tanus on kasvanut Pelastusarmeijassa, jossa heikoimmista huolehtiminen on tärkeä osa kristillisyyttä.

Ennen eduskuntaan valitsemistaan Tanus tuli tunnetuksi Omantunnonvapaus- kansalaisaloitteestaan. Naistentautien- ja synnytysten erikoislääkäri Tanus on ajanut sairaanhoitohenkilökunnalle oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta. Euroopassa on Suomen lisäksi ainoastaan kolme maata, jossa tällaista vakaumukseen perustuvaa oikeutta ei ole. Tanus painottaa, että perimmiltään kyse on äitien hyvinvoinnin edistämisestä, elämän suojelemisesta ja pienimpienkin ihmisoikeuksista – siis paljon suuremmasta kuin jonkin toimenpiteen vastustamisesta. Tanus haluaisi helpottaa myös adoption mahdollisuutta. Tällöin useampi perhe, jolla ei ole mahdollisuutta saada omia lapsia, voisi nykyistä helpommin saada lapsen adoption kautta.

Kansanedustajan työn lisäksi Sari Tanus toimii Tampereen kaupunginvaltuutettuna, Keliakialiiton puheenjohtajana sekä Suomen Senioriliikkeen varapuheenjohtajana. Viime eduskuntakaudella Tanus oli ainoa kansanedustaja, joka ajoi eduskunnassa ns. taitetun indeksin poistoa. Tanuksen mukaan monien eläkeläisten taloudelliseen asemaan on saatava parannusta, vuonna 1995 käyttöön otetun, väliaikaiseksi tarkoitettun taitetun indeksin poisto on yksi tärkeä keino.

Sari Tanus haluaa selkeyttää ja terävöittää Kristillisdemokraattien politiikkaa. Tanuksen KD olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, vihreämpi, mutta samalla kriittisempi esim.  hallitsematonta maahanmuuttoa kohtaan. ”Ymmärrän hyvin perussuomalaisten kannatuksen nousun”, Tanus toteaa. Moni suomalainen kokee epäoikeudenmukaiseksi monet viime vuosina maahanmuuttoon liittyvät tapahtumat. Seksuaalirikosten valtava kasvu, taloudelliset vastakkain asettelut, värittynyt uutisointi ja aidon keskustelun puute ovat luoneet tilanteen, jossa suomalaisten asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan ovat tulleet jyrkemmiksi. Tanus peräänkuuluttaakin päättäjiltä ja medialta vastuuta, jottei poliittinen keskustelu polarisoituisi liikaa. Tanus näkee erittäin tärkeänä sanan-, mielipiteen ja uskonnonvapaudesta huolehtimisen. Se on länsimaisen demokratian peruspilari.

Tanus ihmettelee nykyistä kuohutusta ympäristöpoliittisessa keskustelussa. Ilmastonmuutokseen tulee suhtautua vakavasti ja tehdä toimenpiteitä, mutta keskustelussa tulee kuulla kaikkia näkökantoja. Tanus haluaa myös KD:n nostavan vihreät luontoarvot vahvemmin esille politiikassaan. Tanuksen mukaan Suomessa on paljon konservatiivisia äänestäjiä, joille luontoarvot ovat erittäin tärkeitä, mutta jotka eivät halua äänestää ääriliberaaleja arvoja ajavia Vihreitä.

Politiikan saralla aiheita riittää, Tanus toteaa. Mutta, jos kuitenkin pitäisi kiteyttää Sari Tanuksen KD, niin se olisi: perinteisiä kristillisiä arvoja ja sananvapautta puolustava, sosiaalisesti oikeudenmukainen, ympäristöstä huolehtimiseen, yrittäjyyteen ja työntekoon kannustava kansanliike.