Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä on tänään jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien parhaillaan käynnissä olevaa Amazonin sademetsän polttamista. Kivelän mielestä kyseessä on ympäristörikos ja hän vaatii hallitusta käyttämään Suomen asemaa Eu:n puheenjohtajamaana, jotta tilanne ratkaistaan kansainvälisillä toimenpiteillä.

Kivelä kysyy kirjallisessa kysymyksessään, aikooko Suomi Euroopan unionin puheenjohtajamaana varmistaa, että Eu ottaa kauppapolitiikassa paremmin huomioon ilmastonmuutoksen ja varmistaa osaltaan sademetsien suojelun ja aikooko Suomi edistää sitä, että EU ottaa talouspakotteita käyttöön suhteessa Brasiliaan, mikäli sademetsän tuhoaminen jatkuu.

– Brasilian presidentin ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa aiheuttaa vakavaa huolta ympäri maailmaa, sillä sademetsän kadosta kärsivät kaikki, eivät vain brasilialaiset. Metsien polttamisen taustalla on maatalouden, erityisesti karjatalouden ja soijarehun viljelyn, tarve laajeta yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Tämä aiheuttaa vakavaa tuhoa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle sekä paikallisille alkuperäiskansoille, Kivelä kirjoittaa.

– EU:n ja Mercosur-kauppavyöhykkeen välinen kauppasopimus neuvoteltiin valmiiksi kesäkuussa, mutta sitä ei ole vielä lopullisesti hyväksytty Eu:ssa. Brasilia kattaa 80 prosenttia Mercosurin taloudesta. Sademetsätuhon vakavien seurausten takia Mercosur-kauppasopimuksen hyväksyminen pitää tarkastella ehdollisena suhteessa Amazonian tuhoutumisen estämiselle.

– Suomen on näytettävä johtajuutta ja oltava aktiivinen Amazonian suojelussa. Puheenjohtajamaana Suomi varmistaa, että EU ottaa kauppapolitiikassaan huomioon kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja vaatii sademetsien suojelua. Suomen johdolla Eu:ssa pitää lykätä Mercosurin-sopimuksen hyväksymistä ja harkita talouspakotteiden käyttöönottoa suhteessa Brasiliaan, mikäli sademetsän tuhoaminen jatkuu, Kivelä kirjoittaa.