SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen kerää edustajien tukea lakialoitteelleen työeläkkeiden puoliväli-indeksin palauttamiseksi. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen jätti tänään syysistuntokauden alkaessa kansanedustajien allekirjoitettavaksi lakialoitteen taitetun indeksin kumoamisesta.

Lakialoite tähtää eläkeläisten elintason turvaamiseen ja köyhtymisen ehkäisemiseen palauttamalla puoliväli-indeksi työeläkkeisiin. Muutos toteutettaisiin siten, että 2/3 vuosittaisesta korotusvarasta suoritetaan kaikille euromääräisesti saman suuruisena ja 1/3 prosenttikorotuksena, mikä tasoittaisi tulonjakoa.

Lakimuutos tehdään 10 vuoden määräajaksi, minkä jälkeen pystytään arvioimaan sen vaikutuksia eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen ja eläketasojen kehitykseen.

Liitteenä lakialoite, jonka toisena allekirjoittajana on kansanedustaja Sari Tanus (kd). Lakialoite on avoinna allekirjoitettavaksi 30.9.2019 asti.