Ensihoitajana ja poliisinakin työskennellyt perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen on tehnyt lakialoitteen onnettomuuspaikalla kuvaamisen lisäämiseksi rikoslakiin. Aloitteessa Rantanen esittää, että uhrien kuvaamisesta onnettomuus- tai rikospaikalla tulisi rangaista sakolla tai korkeintaan yhdellä vuodella vankeutta.

“Älypuhelimien myötä on yleistynyt ilmiö, että onnettomuuspaikalle osuessaan ihmiset auttamisen sijasta kaivavatkin kännykän taskustaan ja alkavat kuvaamaan. Tämä on täysin makaaberia!”, Rantanen sanoo.

Hirvensalmen kaksi kuolonuhria vaatineessa kolarissa vuonna 2017 kymmenet ohikulkijat pysähtyivät kuvaamaan onnettomuspaikkaa. Eräs röyhkeimmistä kuvaajista oli pyytänyt jopa surevia omaisia poseeramaan kameralle autonromun edessä.

“Kuka uhri tai omainen toivoo, että tällaisia kuvia otetaan onnettomuustilanteessa? Joissain tapauksissa omaiset ovat jopa saaneet tiedon uhrin henkilöllisyydestä sosiaalisen median kautta. Onnettomuudet ja niiden selvittäminen tulee jättää pelastusviranomaisille ja poliisille”, Rantanen kertoo.

Saksassa ja Ruotsissa kuvaaminen onnettomuuspaikoilla on jo kielletty. Suomessa erilaiset pelastus- ja liikennealan järjestöt ovat kampanjoineet onnettomuuspaikalla kuvaamista vastaan.

“Suomessa ensihoito on joutunut soittamaan jopa poliisipartion paikalle, kun sivullisten käytös on häirinnyt heidän työtään. Järjen pitäisi jo sanoa, että pelastusviranomaisille tulee antaa työrauha”, Rantanen perustelee.

Lakialoite

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös onnettomuuspaikalla kuvaamisesta.

PERUSTELUT

Kamerakännyköiden yleistymisen myötä onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on ollut lisääntyvä ongelma tieliikenteessä. Hirvensalmen kaksi kuolonuhria vaatineessa liikenneonnettomuudessa vuonna 2017 kymmenet autoilijat pysähtyivät onnettomuuspaikalle kuvaamaan tilannetta. Tämän johdosta Liikenneturva aloitti vuonna 2018 Älä kuvaa -kampanjan. Suomen Punainen Risti aloitti vuonna 2019 Ethän kuvaa onnettomuuspaikalla -kampanjan. Myös poliisi ja ensihoitajat ovat ilmaisseet huolensa ilmiöstä.

Onnettomuuspaikalla kuvaaminen aiheuttaa sivullisten läsnäolon kautta haittaa poliisin ja pelastusyksiköiden toiminnalle. Sivullisten toiminta saattaa sotkea onnettomuuspaikkaa ja ajoneuvojen jättäminen kuvaamista varten heikentää liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Poliisilla ei ole valtuuksia tai mahdollisuutta lopettaa kuvaamista ja sivullisten ohjaaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä. Onnettomuuspaikalla kuvaamisen rangaistavaksi tekeminen ennaltaehkäisisi siitä aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi Saksa on tehnyt onnettomuuspaikalla kuvaamisesta rikoksen vuonna 2016. Myös Ruotsissa onnettomuuspaikalla kuvaamisesta on mahdollista saada rangaistus vuonna 2018 muuttuneen lainsäädännön myötä.

Huolta herättää myös onnettomuuteen joutuneen henkilön yksityisyyden suoja. On tärkeää, että uhrin henkilöllisyys suojataan, ja että uhrin omaiset saavat tiedon tapahtuneesta viranomaisilta eivätkä erilaisia epävirallisia reittejä pitkin. Lisäksi kuvat ovat usein sellaisia, että uhri tai omaiset eivät toivo niiden ottamista, näyttämistä tai leviämistä julkisuuteen. Onnettomuuspaikalla kuvaamisen kiellosta ei voi nähdä koituvan haittaa. Esimerkiksi Suomessa media ei ole tähänkään asti näyttänyt kuvia onnettomuuspaikkojen uhreista.

Tässä lakiesityksessä rikospaikka ja sen uhrit rinnastuvat samoin perustein onnettomuuspaikkaan ja sen uhreihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rikoslain 24 lukuun uusi 6 a § seuraavasti:

24 luku

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta

6 a §

Onnettomuuspaikalla kuvaaminen

Joka onnettomuus- tai rikospaikalla teknisellä laitteella kuvaa onnettomuuteen tai rikoksen kohteeksi joutunutta henkilöä tai ruumista, on tuomittava onnettomuuspaikalla kuvaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 05.09.2019

_______________________________

Mari Rantanen [ps]