Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on iloinen eduskunnassa tänään käsittelyyn tulevasta kansalaisaloitteesta, jolla kriminalisoidaan tyttöjen sukupuolielinten silpominen. Kärnä toteaa, että lakialoite on äärimmäisen tärkeä nykyisen tilanteen selkiyttämiseksi. Kansanedustaja kannattaa aloitetta, mutta toivoo, että aloitteen valiokuntakäsittelyssä otetaan huomioon myös poikien oikeudet.

– Tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kriminalisointi erillislailla tuntuu olevan itsestäänselvä asia jokaiselle, mutta poikien oikeudet jäävät tässä keskustelussa vähemmälle. Ymmärrän asiaan liittyvät herkkyydet ja uskonnolliset näkökulmat, mutta keskustelussa on huomioitava, että myös poikien ympärileikkauksista aiheutuu tutkitusti haittaa. Lääkäriliitto ei esimerkiksi suosita tällaisia toimenpiteitä, ja liitto ohjeistaa lääkäriä keskustelemaan vanhempien kanssa saadakseen aina suostumuksen toimenpiteestä luopumiseen siihen saakka, että lapsi on valmis päättämään asiasta itse. Lääketieteellisistä syistä tehdyt operaatiot ovat asia erikseen.

Kärnä toteaa, että tutkimusten mukaan poikien ympärileikkauksista aiheutuu selkeää haittaa noin 0,5%:ssa tapauksista.

– Yhdysvalloissa kuolee rutiinileikkausten vuoksi noin 100 poikaa vuosittain. Vaikka ympärileikkausta määrä on Suomessa vähäinen, voi tällainen tapaus sattua myös täällä.  Poikien ympärileikkauksella voi myös olla merkittäviä vaikutuksia lapsen myöhempään seksuaalihyvinvointiin. Mielestäni ilman lapsen suostumusta tehtävät kosmeettiset tai vakaumukseen perustuvat ympärileikkaukset tulisi kriminalisoida kaikissa Pohjoismaissa niin pojilta kuin tytöiltäkin. Aikuisiällä jokainen päättäköön sitten omasta kehostaan.