DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Komissaari Katainen arvioi suurelle valiokunnalle EU:n tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä

Kuvaoikeudet: Georges Boulougouris

Suuren valiokunnan kuultavana oli tänään Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, jonka vastuualueina komission päättyvällä kaudella ovat olleet työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky.

Katainen nosti puheenvuorossaan esille viisi EU:n tulevaisuudelle keskeistä poliittista teemaa, joiden hän toivoo nousevan myös seuraavan komission asialistalle: kiertotalous, keinoäly, puolustus ja turvallisuus, Afrikka ja oikeusvaltioperiaate.

Suuren valiokunnan keskustelussa varapuheenjohtaja Kataisen kanssa aiheista käsiteltiin mm. oikeusvaltioperiaatteen rapautumisen vaikutusta omaisuuden suojan toteutumiseen, Euroopan ja Afrikan kumppanuussuhteen kehittämistä, keinoälyn eettisiä pelisääntöjä sekä kauppapolitiikan ehdollisuutta ilmastopoliittisille sitoumuksille.

Katainen sanoi ilmastopolitiikan olevan erottamaton osa EU:n nykyistä kauppapolitiikkaa. Viitatessaan Amazonin metsäpaloihin Katainen huomautti Mercosur-kauppasopimuksen olevan ensimmäinen, johon sisältyy ilmastotoimia koskevia sitovia velvoitteita.

Nykyisen Euroopan komission toimikauden on tarkoitus päättyä lokakuun lopussa.

Ministerit Tuppurainen ja Marin antoivat selvitykset EU:n neuvoston tulevista kokouksista

Suuri valiokunta sai päivän kokouksessaan lisäksi selvitykset EU:n yleisten asioiden neuvoston (16.9.) ja liikenneneuvoston (20.9.) tulevista kokouksista. Puheenjohtajamaana Suomi ei esitä neuvostossa kansallisia kantojaan.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) avasi valiokunnalle EU:n monivuotisen rahoituskehyksen valmistelutilannetta sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä tulevassa neuvostossa.

Tuppurainen kertoi, että kahdenväliset neuvottelut rahoituskehysten valmistelusta kaikkien jäsenmaiden kanssa on saatu päätökseen tällä viikolla. Hän kertoi uskovansa, että kaikilla mailla on nyt yhteinen tilannekuva neuvottelujen jatkoaskeleista. Suomen tavoitteena on, että ns. neuvottelulaatikko yksityiskohtaisten neuvottelujen pohjaksi saadaan viimeisteltyä puheenjohtajakauden aikana.

Ministeri Tuppurainen arvioi valiokunnalle myös Suomen puheenjohtajakauden etenemistä ja tavoitteita suhteessa seuraavan komission alustaviin linjauksiin. Tuppuraisen mukaan yhteistä maaperää näyttäisi Suomen ja komission välillä olevan runsaasti. Jaettuja tavoitteita ovat mm. oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, ilmastonmuutokseen vastaaminen, talouskasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistäminen sekä EU:n kansainvälisen aseman vahvistaminen.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) esitteli valiokunnalle liikenneneuvoston aiheet, joista keskeinen on liikennesektorin merkitys EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategialle. Keskustelu Suomen tausta-asiakirjan pohjalta painottuu erityisesti toimiin, joilla ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa.  Suuri valiokunta keskusteli ministerin kanssa mm. lentoliikenteen päästövähennysten tavoitteista ja keinoista.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018