Komissaariehdokas Jutta Urpilaisen kuuleminen

Kehitysvaliokunta kuuli tiistaiaamuna Jutta Urpilaista, joka on ehdolla kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi.

Valiokunnan poliittisten ryhmien koordinaattorit kokoontuvan 24 tunnin kuluessa kuulemisesta arvioimaan komissaariehdokas Urpilaisen suoriutumista.

EU-Afrikka-strategia, sukupuolten tasa-arvo, ja EU:n arvot

Alkupuheenvuorossaan komissaariehdokas Jutta Urpilainen totesi, että kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) on loistava mahdollisuus EU:lle. Tavoitteena on myös jatkossa olla johtavassa roolissa tukemassa kumppanimaita köyhyyden vähentämisessä maailmanlaajuisesti. Samalla on mahdollista edistää yhteisiä arvoja, ja kouluttaa ja voimaannuttaa naisia ja tyttöjä, mikä on edellytys aidosti inklusiivisille ja menestyville yhteisöille. Sukupuolten tasa-arvon on oltava tärkeimpiä prioriteetteja, ja sen on oltava mukana kaikissa toimenpiteissä ja ohjelmissa, Urpilainen lisäsi.

Euroopan parlamentin jäsenet esittivät Urpilaiselle useita kysymyksiä käynnissä olevista neuvotteluista ehdotetusta naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä ja Cotonoun jälkeisestä sopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden kanssa. Samalla mepit muistuttivat avoimuuden tärkeydestä, jotta niin Euroopan parlamentti kuin laajempikin yleisö pysyisivät ajan tasalla.

Mepit kysyivät Urpilaiselta myös keinoista taata, että EU:n yhteisiä arvoja kunnioitetaan, erityisesti mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan. Mepit nostivat kuulemisessa esille myös kehityspolitiikan ja muuttoliikkeen yhteyden sekä Pariisin ilmastosopimuksen.

Videotallenne kuulemisesta on katsottavissa parlamentin verkkosivujen kautta.

Seuraavaksi

Puheenjohtajakokous päättää kokouksessaan 17.10. valiokuntien suositusten perusteella, onko parlamentti saanut riittävästi tietoa, jotta kuulemismenettely voidaan päättää. Mikäli näin on, parlamentti äänestää 23.10. Strasbourgissa järjestettävässä täysistunnossa komission kokoonpanosta.