Valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksessa esitetään ns. perusturvaetuuksien korottamista 20 eurolla kuukaudessa. Perusturvaetuuksiin kuuluvat mm. työttömyysturvan peruspäiväraha, työmarkkinatuki, vähimmäismääräinen kuntoutusraha sekä sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Ennen korotusta esimerkiksi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat suuruudeltaan keskimäärin 697 euroa kuukaudessa. Korotuksen on arvioitu kompensoivan kulutus- ja polttoaineverojen kiristysten vaikutusta. Perusturvan korotus on pieni, mutta tarpeellinen. Siihen käytetään 40 miljoona euroa.

-Toimeentulotukea saavat henkilöt eivät kuitenkaan hyödy lainkaan perusturvan korotuksesta, sillä korotus otetaan toimeentulotukilaskelmassa huomioon ja se leikkautuu pois. Toimeentulotukiasiakkaiden taloudellinen tilanne saattaa jopa heiketä veronkiristysten vuoksi, sanoo kansanedustaja Johannes Yrttiaho. Yrttiaho on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen.

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki. Vuonna 2018 toimeentulotukea myönnettiin 306 322 kotitaloudelle ja 469 694 henkilölle. Tästä perustoimeentulotukea sai 281 448 kotitaloutta ja 408 393 henkilöä. Reilussa kahdessa kymmenessä vuodessa toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt noin 40 prosenttia.

– Toimeentulotukeen tarvitaan tietenkin tuntuva tasokorotus, mutta aivan aluksi tulisi nostaa toimeentulotuen perusosaa etuuksien korotusta vastaavasti, jotta toimeentulotuen saajien tilanne ei entisestään heikkene, Yrttiaho sanoo. Hän muistuttaa, että edellisen kerran kun perusturvaa korotettiin, Kataisen hallituksen toimesta, toimeentulotuen saajat huomioitiin.

– Miksi köyhimmät nyt unohdettiin? Aikooko hallitus korottaa toimeentulotukea, kysyy kansanedustaja Yrttiaho.

Linkki kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_177+2019.aspx