Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen avasi Helsingin ilmastomuutoskonferenssin maanantaina 7. lokakuuta. 

Haatainen painotti puheessaan, että ilmastonmuutoksen torjumiseen kaivataan nopeasti konkreettisia toimia: ”Onneksi meillä on Pariisin sopimus ja ymmärrys siitä, että peli ei ole menetetty, vaan ryhtymällä nopeasti konkreettisiin toimiin tilanne on vielä saatavissa hallintaan. Sopimukset ja puitteet ovat olemassa, nyt on toiminnan aika.”

Hän muistutti ilmastonmuutoksen olevan globaaliuhka, jota Eurooppa ei voi yksin ratkaista: ”Tarvitsemme hyvää yhteistyötä kaikkien maiden kanssa ja edelläkävijyyttä. Meille on selvää, että on Euroopan itsensä etu muuntaa taloutensa hiilineutraaliksi, sillä vain niin tekemällä turvaamme myös kasvun ja hyvinvoinnin edellytykset tulevaisuudessa”.

Syksyn aikana viimeistellään EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia, jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2050: ”Kun sopu yhteisestä maalista on olemassa, tarvittavat etapit matkan varrelle voidaan asettaa. On selvää, että myös EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitetta on kiristettävä merkittävästi. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia kohti kestävää kiertotaloutta, tarvitaan kestävän liikkumisen uusia palvelukonsepteja, tarvitaan ilmasto- ja ravinneviisasta ruoantuotantoa”, Haatainen totesi.

Helsingin ilmastonmuutoskonferenssissa käydään avointa poliittista keskustelua EU:n ilmastotavoitteista ja EU:n päästövähennystavoitteiden korottamisesta 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.