Kansanedustaja Jukka Mäkynen (PS) on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen tulkkipalveluiden kustannusten selvittämiseksi:

” Eduskunnan tietopalvelun mukaan mitään kattavaa tilastoa tulkkipalveluiden kustannuksista ei ole olemassa. Kielilain (423/2003) mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisyhteyksissä käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkkaamisesta ja kääntämisestä myös muissa maahanmuuttajan velvollisuuksia koskevissa asioissa. Valtio korvaa kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden (ulkomaan kansalaisten) vastaanottoon liittyviä tulkkauskustannuksia täysimääräisesti ilman aikarajaa, kun tulkkipalveluja käytetään kotouttamisasioissa (muun muassa alkuvaiheen perehdytys, kotoutumissuunnitelman teko, koulun ja kodin välinen yhteistyö) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muutoin jokainen viranomainen vastaa itse tulkkauskustannuksista. Tulkkauspalveluita ei tarjota sen jälkeen kun henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden. Eduskunnan tietopalvelun tietojen mukaan kuntatasolla voi olla vaikeata saada tietoja tulkkauskustannuksista, koska tulkkauskustannukset jakautuvat kunnan eri toimialoille. Suurimmassa osissa kuntia ei eritellä tulkkauskustannuksia.

Pelkästään työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvien kansainvälistä suojelua saavien kotoutumispalveluiden osalta tulkkauskustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 21 469 795,13 euroa. Eduskunnan tietopalvelun mukaan mitään kattavaa tilastoa tulkkipalveluiden kustannuksista ei ole olemassa. Ei voi olla niin, että tilastoimatta jättämällä piilotetaan verorahoilla rahoitettujen tulkkauspalveluiden hintaa suomalaisilta veronmaksajilta.” Mäkysen toimenpidealoitteessa todetaan.

Maahanmuuton kustannuksia piilotetaan ihmisiltä

Kansanedustajien on jätettävä viimeistään tänään talousarvioaloitteet Rinteen hallituksen budjettiin: ”Nyt on siis ihan virallinen tieto, että isoja rahasummia maahanmuuton kustannuksista ei lasketa valtion tai kuntien budjettiin kuuluvaksi ollenkaan, koska tulkkipalveluiden kustannuksia suomalaisille veronmaksajille piilotellaan.  Samaan aikaan kymmenissä kunnissa on YT-neuvottelut käynnissä ja kuntia uhkaavat rajut saneeraukset. Tulkkipalveluiden kustannukset on saatava nopealla aikataululla kaikkien kansalaisten tietoon jokaisessa Suomen kunnassa. Ennen kuin kunnasta on saatavilla julkinen tilasto tulkkipalveluiden kokonaiskustannuksista on moraalisesti ja täysin epäoikeudenmukaista käynnistää kunnassa YT-neuvotteluita ja lomautuksia.

Julkinen sektori jakaa avokätisesti rahaa maahanmuuttajille, piilottaa maahanmuuton kustannuksia ja samaan aikaa irtisanoo ja lomauttaa esimerkiksi hoitajia. Esimerkki härskistä veronmaksajien rahojen turhasta käytöstä on se, kun esimerkiksi Oulun käräjäoikeuteen saapuu Helsingistä tulkki ja syytettyä ole saatu oikeuden istuntoon. Näissä tapauksissa tulkki veloittaa täydet matkakorvaukset ja palkkiot, vaikka syytettyä ei saatu istuntoon. Tällaisen menon on loputtava ja totuus maahanmuuton kaikista kustannuksista on tultava esiin. Miten eduskunta voi hyväksyä valtion budjetin, kun tilastoja maahanmuuton kustannuksista niin valtiolle kuin kunnille ei ole juuri ollenkaan saatavissa. Väkisinkin tulee mieleen, että mitä kaikkia muita maahanmuuton kustannuksia piilotetaan veronmaksajilta.”-Mäkynen linjaa