Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman iloitsee, että hallitus lähtee tekemään ydinenergialain kokonaisuudistusta, johon sisältyy nyt myös pienydinvoiman edistäminen. Vestman vaati viimeksi tällä viikolla kyselytunnilla elinkeinoministeri Katri Kulmunia uudistamaan lainsäädännön ja mahdollistamaan pienreaktoreiden luvituksen. Suomen ydinenergialainsäädäntö ja -määräykset muodostavat tällä hetkellä merkittävän hidasteen kehitteillä ja valmisteilla olevan SMR-teknologian (Small Modular Reactor) hyödyntämiselle. Näin on siitä huolimatta, että pienreaktoreiden tekninen perusta on ennestään tunnettu.

Vestmanin mukaan pienillä ydinvoimaloilla on todennäköisesti mahdollista leikata merkittävästi energian tuotannon ja teollisuuden päästöjä myös Suomessa jo 2020- ja 2030-luvuilla. Vestman esitteli aiemmin syksyllä yhdessä edustaja Atte Harjanteen (vihr.) kanssa toimenpidealoitteen pienten ydinreaktorien hyödyntämisen edistämisestä Suomessa. Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa SMR-teknologian kehittäminen, kaupallistaminen ja käyttöönotto Suomessa yhtenä työkaluna päästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti.

“Pienydinvoiman avulla voidaan tulevaisuudessa leikata muun muassa kaukolämmön tuotannon päästöjä. Suomen ydinenergialainsäädäntö on kuitenkin merkittävä hidaste pienydinvoiman hyödyntämiseksi Suomessa. Erinomaista, että hallitus ryhtyi heti toimiin aloitteemme johdosta. Ydinvoimahan on kaikkiaan järkevää ilmastopolitiikkaa”, Vestman toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti perjantaina alkuillasta asettavansa työryhmän selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistusta. Työryhmän yhtenä tehtävänä on kartoittaa ydinenergialaitosten suunnittelun ja rakentamisen ja lupajärjestelmien kehittämistarpeita mukaan lukien SMR-laitokset. Ydinenergialainsäädännön edellinen kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 1988. Työryhmän toimikausi on 21.10.2019–18.6.2020. Hallitusohjelma ei sisällä kirjausta pienydinvoimasta tai muutoinkaan sisällöllisistä muutoksista ydinenergialainsäädäntöön.

“Kiitos ministeri Kulmunille, että hän tarttui aloitteeseemme, vaikka hallitusohjelma pienydinvoimasta vaikeneekin. Pienreaktoreissa hyödynnetään yksinkertaisia teknisiä ratkaisuja ja sarjatuotantoa. Pienydinvoiman etuina ovat kustannustehokkuus, turvallisuus ja monipuolisemmat käyttökohteet”, Vestman summaa.